Magazyn EX :: Artykuł
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer jesień 2015

Data wydania: jesień 2015

Zasada wartości biznesowej w zarządzaniu bezpieczeństwem

Ireneusz Rogala

Strona: 54

Słowa kluczowe:
Celem każdego przedsięwzięcia komercyjnego w gospodarce jest godziwy zysk adekwatny do włożonego wysiłku i zaangażowanych środków. Jednocześnie każde przedsięwzięcie gospodarcze (można powiedzieć przemysłowe) generuje zagrożenia, których ryzyko powinno być ocenione, sprowadzone do poziomu akceptowalnego i na tym poziomie utrzymywane w sposób optymalny przez cały okres życia danej instalacji czy też obiektu przemysłowego. W zarządzaniu bezpieczeństwem istotnym elementem jest, aby procesy redukcji ryzyka obejmowały możliwie najszersze spektrum zagadnień, były racjonalnie prowadzone i obejmowały efektywnie cały cykl życia obiektu/obiektów, instalacji związanych z danym przedsięwzięciem

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex