Magazyn EX :: Współpraca autorska
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Współpraca autorska

Informacja dla autorów

Stosownie do deklaracji redakcji i wydawcy zamieszczonych w pierwszym numerze Magazynu Ex, zapraszamy do współpracy przy redagowaniu pisma przez niezależnych autorów z branż i firm współpracujących z wydawcą Magazynu Ex oraz naukowców i praktyków zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w strefach Ex, czy też ogólniej w przemyśle.

O zamieszczeniu danego materiału, o ile nie był wcześniej zamówiony decyduje redakcja, linia programowa pisma jest wypracowywana przez Wydawcę, Redakcję oraz Radę Programową złożoną z autorytetów, osób z nauki i przemysłu, które przyjęły zaproszenie do tego forum. Taki sposób prowadzenia pisma daje środowisku właściwą miarę niezależności przy niezbędnych ograniczeniach organizacyjnych.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów w następujących kategoriach programowych (wynika to z układu pisma):

  • opis instalacji, konkretnego rozwiązania technicznego zastosowanego w Polsce;, uwzględniający nowatorski charakter rozwiązania i korzyści jakie ono wnosi
  • artykuły naukowo-techniczne, problemowe dotyczące zagadnień bezpieczeństwa i niezawodności, wynikające z praktyki lub aktualnych trendów europejskich i światowych - w odniesieniu do zagadnień bezpieczeństwa
  • artykuły dotyczące aktualnych zagadnień związanych z uregulowaniami prawnymi i ich wdrażaniem w realiach polskiego przemysłu, również aspekty ekonomiczne np. zagadnienia ubezpieczeniowe
  • nowości techniczne i ciekawostki z branży
  • artykuły sponsorowane i inne ( powiązane tematycznie).

Wskazówki dla autorów:

Artykuł, tekst powinien być nadesłany na adres redakcji w formie elektronicznej, w powszechnie akceptowalnym standardzie np. MS Word, Open Office itp, zdjęcia, które stanowią ilustrację do artykułu powinny mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi.

W przypadku opisu konkretnej instalacji lub zdjęć z konkretnego obiektu jeśli wymagana - powinno być załączone oświadczenie iż autor uzyskał zgodę właściciela obiektu, właściwej kompetentnej do tego osoby na publikację tekstu, ewentualnie zdjęć w Magazynie Ex i wykorzystywanie ich w materiałach służących jako referencje firmy ASE.

Elementy graficzne mogą być przekazywane w ogólnie dostępnych formatach typu tiff, bmp, eps, cdr, jpg - z niskim stopniem kompresji.

Dobrze aby w strukturze tekstu opisującego konkretną instalację znalazły się takie informacje jak:

  • krótka informacja nt. procesu technologicznego;
  • informacja jak poszczególne elementy instalacji zostały oprzyrządowane sprzętem;
  • informacja nt. istniejących stref i / lub innych elementów zagrożeń;
  • informacja o miejscu i czasie wdrożenia, ile czasu trwał np. proces realizacyjny;
  • jakie korzyści dało zrealizowanie instalacji w oparciu o konkretnie zainstalowane rozwiązania/ korzyści ujęte na etapie projektowym, realizacji i eksploatacji obiektu.

Artykuł musi być również możliwy do zweryfikowania, do wiadomości redakcji zatem należy podać dane teleadresowe osoby która jest odpowiedzialna za dany projekt i realizację oraz firmę realizującą zadanie (jeśli są różne od danych autora artykułu).

Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty językowej tekstu, skracania i adjustacji zgodnej z wymogami wydawniczymi – przed przyjęciem artykułu do druku. Artykuł może być zwrócony w celu wykonania poprawek i autoryzacji. Wraz z przekazaniem artykułu i podpisaniem umowy o dzieło, Autor przenosi autorskie prawa majątkowe do opublikowanego tekstu na rzecz wydawcy Magazynu Ex - firmę Automatic Systems Engineering sp. z o.o.

Redakcja zastrzega sobie prawo nie przyjęcia artykułu do publikacji bez podania przyczyny.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex