Magazyn EX :: Szkolenia
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Szkolenia

Szkolenia Akademii Bezpieczeństwa ASE

Akademia Bezpieczeństwa ASE to spójny i kompleksowy system specjalistycznych i certyfikowanych szkoleń z zakresu profilaktyki przeciwwybuchowej stworzony przez doświadczonych specjalistów-praktyków związanych z firmą Automatic Systems Engineering - polskiego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Zapraszamy na stronę Akademii Bezpieczeństwa ASE oraz poszczególnych szkoleń.

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe

Zagadnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego regulują dwie dyrektywy unijne implementowane do polskiego prawodawstwa przez odpowiednie rozporządzenia Ministra Gospodarki.

 • Kwestie miejsc pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa reguluje dyrektywa 1999/92/WE, znana także jako ATEX 137 lub ATEX USERS (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r.).
 • Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem obejmuje dyrektywa  94/9/WE znana też jako ATEX 95 (wprowadzona przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r.).

Zachowując ten fundamentalny podział, Akademia Bezpieczeństwa ASE prowadzi swoje szkolenia w obydwu zakresach.

Szkolenia obejmujące swoją tematyką miejsca pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa (ATEX USERS):

  Szkolenia obejmujące swoją tematyką urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX):

  Niektóre szkolenia łączą w swojej tematyce problematykę zarówno miejsc pracy, jak i urządzeń. Są to szkolenia:

  Bezpieczeństwo przemysłowe i techniczne

  Prowadzimy szkolenia, które wykraczają swoją tematyką poza zakres bezpieczeństwa wybuchowego. Należą do nich szkolenia:


  W najnowszym numerze:

  Patronujemy:

   

   

  ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex