Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer 1/2013 - Biuletyn Techniczny nr 1/2013

Data wydania: 2013-09-01

Biuletyn Techniczny to nowa propozycja pisma dla inżynierów, którym bardziej potrzebny jest pomysł i inspiracja niż norma, przepis lub teoria. W pierwszym wydaniu Biuletynu Technicznego zamieszczamy opisy nietypowych i trudnych realizacji, w których praktycznie zastosowa­no wiedzę inżynierską. Uzupełniamy treść tego numeru o informację o nowych urządzeniach i systemach oraz innowacyjnych działaniach wdrażanych w takich dziedzinach, jak elektrotechnika Ex, automatyka, systemy grzewcze, a także ekspertyzy i szkolenia. Chcemy, aby Biuletyn Techniczny ukazywał się naprzemiennie z Magazynem Ex w dotychczasowym kształcie, a więc co pół roku.

W numerze:

Elektrotechnika Ex

CCTV w energetyce
Łukasz Żyliński

System Inspector-Ex. Nowoczesna aplikacja do prowadzenia efektywnej kontroli i konserwacji urządzeń elektrycznych
Grzegorz Czesnowski

Awaryjne oprawy oświetleniowe firmy R.STAHL uzyskały świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP
Aleksandra Rutkowska

Automatyka przemysłowa

System detekcji wycieku rozpuszczalnika zainstalowany na 16 zbiornikach w zakładach lakierniczych
Piotr Nowak

Zalegalizowany system pomiarowo-rozliczeniowy Raptor na zbiorniku oleju napędowego
Mariusz Sypuła

Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem wybuchu na instalacji filtrocyklonów w zakładach farmaceutycznych
Grzegorz Orlikowski

Detekcja źródeł ciepła oparta na kablach sensorycznych Pro-Line w elektrociepłowni
Bartłomiej Marek

Ekspertyzy i szkolenia

Audyt wstępny ATEX instalacji nawęglania w elektrowni
Paweł Wąsowicz

Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego w dużych zakładach przemysłu chemicznego
Ireneusz Rogala

Modernizacja instalacji spalania w kotłach elektrowni w celu obniżenia emisji NOx – analiza bezpieczeństwa
Rafał Frączek

Dostosowanie mieszalników do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
Grzegorz Orlikowski

Sesja szkoleniowa „ATEX – bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w zastosowaniach przemysłowych”
Grzegorz Kulczykowski

Elektryczne systemy grzewcze

Dostawa i montaż systemu ogrzewania elektrycznego instalacji rozdziału gazów płynnych
Wojciech Chojnacki

Dostawa zintegrowanego systemu szafek ochronnych AKPiA do terminalu Polskie LNG w Świnoujściu
Wojciech Chojnacki

Aktualności

Czwartkowe spotkanie z kulturą
Grzegorz Kulczykowski

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex