Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer 3/2012 - jesień 2012 (27)

Data wydania: 2012-11-05

Numer poświęcony zagadnieniom bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w energetyce

W numerze:

Strefy Ex

Kilka zagadnień związanych z zagrożeniem wybuchem pyłu w instalacjach nawęglania i podawania biomasy
Zdzisław Dyduch

Monitorowanie temperatury powierzchni krążników przenośników taśmowych na liniach transportu paliw w zakładach energetycznych
Grzegorz Orlikowski

Monitoring ciągów nawęglania i składowisk biomasy za pomocą systemów wizyjnych
Łukasz Żyliński

Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem
Ireneusz Rogala

Systemy chromatograficzne w wykonaniu przeciwwybuchowym do analizy paliwa w elektrowniach gazowych
Helmut Schulz, Wolfgang Moller

Urządzenie linowe – zaawansowane urządzenie do wykonywania czynności pomiarowych i regulacyjnych w odwiertach naftowych i gazowych
Sandra Wassink

Zagrożenie wybuchowe związane ze współspalaniem biomasy i węgla kamiennego w energetyce
Jacek Czech

Ograniczanie zagrożeń pożarowowybuchowych za pomocą systemu mgły wodnej w instalacjach nawęglania elektrowni i elektrociepłowni
Roman Borejczuk

Modernizacja urządzeń elektrycznych na liniach nawęglania zakładów energetycznych uwzględniająca wymogi dyrektyw ATEX
Piotr Szymański

Podstawy prawne dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Unii Europejskiej i Polsce
Stanisław Nowak

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zasady zarządzania bezpieczeństwem. Po trzecie – wielowymiarowość
Ireneusz Rogala

Detekcja i pomiary

System zarządzania flotą detektorów przenośnych w przedsiębiorstwach (kopalniach)
Konrad Ciebień

Systemy grzewcze

Systemy grzewcze eliminujące odkładanie się materiałów sypkich na ściankach silosów, zsypów itp. stosowanych w warunkach przemysłowych
Tomasz Dudek

Nie tylko Ex

Zaciski bezpiecznikowe firmy Conta-Clip
Marek Grono

Konferencje i szkolenia

O bezpieczeństwie przeciwwybuchowym w Krakowie w gronie międzynarodowym
Ireneusz Rogala

XIV Konferencja „Strefy EX” – rwąca rzeka przybiera na sile!
Ireneusz Rogala

Szkolenia specjalistyczne Akademii Bezpieczeństwa ASE
Grzegorz Kulczykowski

Relacje

Siedziba ASE wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2011”
Grzegorz Kulczykowski

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex