Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer 4/2010 - zima 2010 (20)

Data wydania: 2010-12-30

Numer poświęcony zbiornikom i bazom paliw: różnym aspektom bezpieczeństwa na bazach paliw, zagrożeniom wybuchowym spotykanym podczas eksploatacji zbiorników paliwowych, pomiarów napełnienia zbiorników itp.

W numerze:

Strefy Ex

Ochrona odgromowa obiektów i ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych w bazach paliw płynnych
Andrzej Sowa

Magazynowane zagrożenie – inertyzacja zbiorników
Michał Górny

Osobiste systemy reakcji w sytuacji awaryjnej dla zwiększenia bezpieczeństwa
Łukasz Żyliński

Systemy przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wybuchu w instalacjach przemysłowych
Grzegorz Orlikowski

Zastosowanie metod numerycznych do oceny bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
Ksawery Graboś

Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych - normy, teoria i praktyka
Estellito Rangel Jr

Detekcja i pomiary

Audyt detekcji gazów wybuchowych i toksycznych
Rafał Frączek

Systemy odwadniania zbiorników
Rafał Frączek

Przepływomierze masowe Coriolisa firmy Micro Motion do pomiaru gazu
Karl Stappert

Wykonanie systemu pomiaroworozliczeniowego na zbiorniku oleju lekkiego w Elektrowni Pątnów II
Grzegorz Kulczykowski

Stalowe zbiorniki stacji paliw – czy ich modernizacja spełni oczekiwania?
Wojciech Sokólski

Systemy grzewcze

Grzałki i podgrzewacze elektryczne do ogrzewania mediów w zbiornikach magazynowych i technologicznych
Tomasz Dudek

Nie tylko Ex

Problem szczelności przejść kablowych i rurowych przez ściany i stropy
Wojciech Panfil

FMEA – analiza przyczyn i skutków błędów/uszkodzeń
Dariusz Wierchoła

Relacje

Doroczne spotkanie NAMUR-u poświęcone bezpieczeństwu funkcjonalnemu
Ireneusz Rogala

XI Konferencja Techniki Przeciwwybuchowej i Zarządzania Bezpieczeństwem w Tarnowie
Ireneusz Rogala

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex