Magazyn EX :: Artykuł
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer jesień 2010 (19)

Data wydania: jesień 2010 (19)

Kompleksowa realizacja systemu ogrzewania elektrycznego rurociągów i zbiorników na instalacjach budowanych w ramach Programu 10+ rafinerii Grupy LOTOS

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 84
Kategoria: Systemy grzewcze

Zaprojektowanie i wykonanie systemów grzewczych aż na dziewięciu budowanych obiektach zlecono ASE. Każda z instalacji posiadała swoją odrębną specyfikę: technologię, dobór ogrzewania, charakterystykę itp. Zadanie to powierzono ASE ze względu na dobre referencje, duże doświadczenie i udane wcześniejsze realizacje. Warto zaznaczyć, że wymagania Grupy LOTOS znacznie wykraczają poza standardy polskich norm, zarówno co do jakości wykonania, jak i stopnia zabezpieczeń.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex