Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Mateusz Hoppe


Zagrożenia jakie rokrocznie dotykają urządzenia AKP i sposób ich eliminacji

Ochrona aparatów obiektowych przed kondensacją i zamarzaniem, obudowy i grzejniki do stref zagrożonych wybuchem

Mateusz Hoppe

Strona: 84

Słowa kluczowe: grzejnictwo przemysłowe
Zimowe awarie mogą być uciążliwe, a pewnym sposobem zapobiegania im jest jednoczesne stosowanie tzw. ochrony czynnej i biernej. Pierwsza polega na dostarczaniu urządzeniu ciepła z zamontowanego w pobliżu grzejnika elektrycznego, zaś druga to użyta dodatkowa obudowa, która zmniejsza ilość ciepła oddawanego do otoczenia.

Instalacja przetwarzania parafiny ogrzewana elektrycznie z informacją zwrotną o stanie pracy

Mateusz Hoppe

Strona: 42

Słowa kluczowe: grzejnictwo przemysłowe
Instalacja ogrzewania elektrycznego, w której zastosowano nowatorskie rozwiązanie oparte na układzie przekaźnikowym, pozwala użytkownikowi uzyskać informację zwrotną o stanie pracy każdego obwodu grzewczego z wykorzystaniem dla układu nadrzędnego DCS.

Szafki do poboru próbek dla dużych zakładów chemicznych

Mateusz Hoppe

Strona: 46

Coraz częściej inwestorzy – oprócz wysokich oczekiwań technicznych zamawianych urządzeń – oczekują wysokiej jakości ich wykonania.

Inwentaryzacja systemów grzewczych – wskazanie czy konieczność?

Mateusz Hoppe

Strona: 50

Słowa kluczowe: grzejnictwo przemysłowe
W biznesie czasem bywa tak, że dużo czasu przeznacza się na wybór i zakup najlepszego rozwiązania dla nowej inwestycji. Zakończona inwestycja nie zajmuje tak wiele uwagi, planuje się już kolejne. Umyka ważna kwestia: czy instalacja ciągle jeszcze pozostaje w dobrej kondycji?

Ogrzewanie elektryczne w koksowni

Mateusz Hoppe

Strona: 44

Słowa kluczowe:
Dział grzewczy ASE wygrał przetarg w zakresie zaprojektowania, wykonania i końcowego uruchomienia systemu ogrzewania elektrycznego w koksowni.

Audyt systemów grzewczych na instalacji magazynowania tetranylu

Mateusz Hoppe

Strona: 48

Słowa kluczowe:
Dobrze zaprojektowany i prawidłowo zamontowany system ogrzewania elektrycznego pracuje niezawodnie przez długie lata. Audyt pozwala usprawnić proces technologiczny, wyeliminować straty oraz poprawić bezpieczeństwo i niezawodność systemów grzewczych.

Ogrzewane elektrycznie pokrowce dla przemysłu

Mateusz Hoppe

Strona: 50

Słowa kluczowe:
Dział grzewczy ASE skonstruował pokrowiec ogrzewany elektrycznie do zastosowania na armaturze przemysłowej. Produkt jest elastyczny, lekki, dopasowany do armatury, odporny na warunki atmosferyczne, wygodny w demontażu oraz przystosowany do wielokrotnego nakładania i zdejmowania.

Branża papiernicza też potrzebuje ogrzewania elektrycznego

Mateusz Hoppe

Strona: 50

Słowa kluczowe:
Sterowniki panelowe o nazwie TCONTROL-CONT-03 do kontroli obwodów grzewczych charakteryzują się wyraźnym wyświetlaczem z wartością zadaną i mierzoną oraz zawierają szeroki zakres programowanych stanów alarmowych.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex