Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Ewa Supernak


Porównanie metod montażu stalowych, pionowych zbiorników walcowych

Ewa Supernak

Strona: 40

Słowa kluczowe: zbiornik paliwa
W referacie omówiono obie najczęściej stosowane metody montażu walcowych pionowych zbiorników stalowych – przez nadbudowę albo przez podbudowę pierścieni płaszcza – podając najczęściej stosowane technologie montażu i spawania. W poszczególnych realizacjach wykonawcy stosowali różne, odmienne rozwiązania fragmentów prac montażowych, np. podnoszenie dachu stałego na poduszce wodno - powietrznej. Rozwiązania te miały niewątpliwie cechy oryginalności, nie znalazły jednak szerszego zastosowania.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex