Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer 1/2014 - wiosna 2014

Data wydania: 2014-07-30

W numerze skupiamy się na praktycznych zastosowaniach rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego oraz informujemy o wchodzących w życie dyrektywach unijnych związanych z bezpieczeństwem.

W numerze:

Strefy Ex

Dyrektywa ATEX na nowo
Michał Górny

Prace normalizacyjne dotyczące zabezpieczeń przeciwwybuchowych
Thorsten Arnhold

Bezpieczeństwo i higiena pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Zezwolenia na wykonanie pracy
Opracowanie zbiorowe

Wdrożenie zasad zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego na przykładzie technicznych i organizacyjnych rozwiązań w linii nawęglania Elektrowni Dolna Odra
Krzysztof Chojnacki

Wdrożenie instrukcji eksploatacji urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem w elektrowni równolegle z oprogramowaniem wspomagającym eksploatację urządzeń
Jolanta Bladowska/Stadnicka

25 lat rozproszonego systemu zdalnych wejść/wyjść – Remote I/O IS1 firmy R. Stahl.
Andre Fritsch

Wyposażenie laboratoryjne w wykonaniu przeciwwybuchowym z jednego źródła
Maic Patric Manz

Systemy bezpieczeństwa w zakładzie produkującym LNG z metanu wydzielanego w trakcie eksploatacji górniczej kopalni KWK Krupiński w Suszcu
Marek Zwolański, Grzegorz Kulczykowski

Zasada autorytetu w zarządzaniu bezpieczeństwem
Ireneusz Rogala

Zarządzanie bezpieczeństwem

Dyrektywa Seveso III – wymagania i nowe wyzwanie dla energetyki, podejście systemowe
Agnieszka Gajek

Detekcja i pomiary

System detekcji wycieków wody TraceTek jako przykład dobrej praktyki inżynierskiej
Piotr Nowak

Systemy grzewcze

Analiza systemów zapobiegających powstawaniu hydratów stosowanych w procesie wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce i na świecie
Bartłomiej Świerczyński

Ad vocem

Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji urządzeń w energetyce

Relacje

STERGAS 2014 – druga konferencja naukowo-techniczna

V Konferencja ATEX Energo w Sopocie
Ireneusz Rogala

Słowo Redaktora naczelnego

Przygotowanie na zmiany i nowości gwarancją sukcesu
Ireneusz Rogala

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex