Magazyn EX :: Artykuł
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer wiosna 2014

Data wydania: wiosna 2014

Bezpieczeństwo i higiena pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Zezwolenia na wykonanie pracy

Opracowanie zbiorowe

Strona: 19
Kategoria: Strefy Ex

System pisemnych zezwoleń na wykonywanie prac w strefach zagrożonych wybuchem jest jednym z bardziej istotnych środków organizacyjnych stanowiących o zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Powinien być on jasno i klarownie skonstruowany, tak aby działał sprawnie, rzetelnie i niezawodnie. Podłożem jednej z większych katastrof, jakie miały miejsce w światowym przemyśle – wybuch i zniszczenie platformy wiertniczej PIPER ALFA na Morzu Północnym – był właśnie źle działający system zezwoleń.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex