Magazyn EX :: Artykuł
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer wiosna 2014

Data wydania: wiosna 2014

Wyposażenie laboratoryjne w wykonaniu przeciwwybuchowym z jednego źródła

Maic Patric Manz

Strona: 43
Kategoria: Strefy Ex

Podobnie jak inne miejsca pracy, tak i laboratoria podlegają przepisom prawnym i zasadom ubezpieczeń od wypadków, a także ogólnie przyjętym zasadom postępowania. Podstawowymi regulacjami w Unii Europejskiej jest dyrektywa 1999/92/ WE w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa [1] oraz dyrektywa 1998/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex