Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: laboratorium


Suszarka doświadczalna i laboratoryjna do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Dietmar Segmehl

Strona: 47
Dział: Strefy Ex

Suszarki stożkowe to próżniowe suszarki kontaktowe, które dzięki zamkniętej budowie i grzaniu pośredniemu mogą przetwarzać niebezpieczne lub toksyczne proszki z rozpuszczalnikami lub wodą. W tych suszarkach łatwo osiągnąć można poziomy wilgotności w wysokości kilku ppm (części na milion). Powszechnie wykorzystywane są tzw. urządzenia doświadczalne, opracowane w ciągu wieloletniej współpracy z firmami farmaceutycznymi oraz chemicznymi. Urządzenia takie muszą być wciąż udoskonalane, aby spełniały coraz większe wymagania. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę przystosowywania tych urządzeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem gazów (1 i 2) oraz pyłów (21 i 22).

Zabezpieczenie urządzeń za pomocą pomieszczeń z nadciśnieniem „p” – interesująca alternatywa

Ksawery Graboś

Piotr Madej

Strona: 7
Dział: Strefy Ex

Zastosowanie pomieszczeń przewietrzanych pozwala na funkcjonalną realizację złożonych układów technologicznych w strefach zagrożonych wybuchem przy stosunkowo niedużym skomplikowaniu zastosowanych środków zabezpieczenia.

Wyposażenie laboratoryjne w wykonaniu przeciwwybuchowym z jednego źródła

Maic Patric Manz

Strona: 43
Dział: Strefy Ex

Podobnie jak inne miejsca pracy, tak i laboratoria podlegają przepisom prawnym i zasadom ubezpieczeń od wypadków, a także ogólnie przyjętym zasadom postępowania. Podstawowymi regulacjami w Unii Europejskiej jest dyrektywa 1999/92/ WE w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa [1] oraz dyrektywa 1998/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex