Magazyn EX :: Artykuł
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer jesien 2014

Data wydania: jesien 2014

Produkty i usługi Grupy Technologicznej ASE dla sektora offshore

Wojciech Panfil

Strona: 22
Kategoria: Strefy Ex

Sektor offshore obejmuje instalacje poszukiwawcze, wydobywcze, przetwórcze i transportujące pracujące na pełnym morzu. Platformy wiertnicze służą do eksploatacji złóż węglowodorów znajdujących się pod dnem morza. Do sektora offshore zaliczamy także jednostki niezbędne do obsługi konstrukcji pracujących na pełnym morzu: statki wiertnicze oraz pływające punkty produkcji, przechowywania i załadunku. Ze względu na wyjątkowo trudne warunki eksploatacji produkty przeznaczone dla przemysłu offshore muszą spełniać bardzo wysokie wymagania związane z bezpieczeństwem i niezawodnością. Na platformach pod ciśnieniem tłoczone są substancje szczególnie niebezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym, a więc praktycznie cały obiekt znajduje się w strefie zagrożonej wybuchem. Dodatkowo na platformie występują skrajnie niekorzystne warunki klimatyczne i środowiskowe związane z obecnością wody morskiej. Wysoka niezawodność sprzętu dobieranego do sektora offshore okazuje się koniecznością także ze względu na wysoki koszt związany z wyłączeniem instalacji w przypadku remontu.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex