Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: MTC Brattberg


Problem szczelności przejść kablowych i rurowych przez ściany i stropy

Wojciech Panfil

Strona: 74
Dział: Nie tylko Ex

Jednym z ważniejszych problemów związanych z bezpieczeństwem w przestrzeniach zagrożonych wybuchem jest dokładne rozgraniczenie strefy bezpiecznej i niebezpiecznej. Szczególnie ważna jest szczelna izolacja ośrodków potencjalnie zagrożonych wybuchem i pożarem. Stąd bierze się istotny konstrukcyjnie problem szczelnego przejścia przez ściany i stropy dla tras kablowych, w tym także kabli ekranowanych oraz rur. Uszczelnienie powinno być nie tylko ognioodporne, ale wytrzymałe na ciśnienie gazów, wybuchy, ciśnienie wody, odchylenia temperatury, promieniowanie gamma oraz duże siły ciągnienia. W przypadku kabli ekranowanych takie przejście powinno zapewniać ochronę przeciwko zakłóceniom elektromagnetycznym i jednoczesne uziemienie ekranów.

Centrum Uszczelnień Kablowych – doradztwo, szkolenia i dobór najlepszych rozwiązań technicznych

Wojciech Panfil

Strona: 75
Dział: Nie tylko Ex

Odpowiadając na coraz częstsze sygnały płynące od Klientów, firma Automatic Systems Engineering powołała do istnienia Centrum Uszczelnień Kablowych. Zadaniem Centrum jest doradztwo i dobór rozwiązań technicznych w zakresie uszczelnień przejść kablowych i dławnic oraz szkolenia z zakresu prawidłowego ich doboru i montażu.

Przejścia kablowe MTC Brattberg zainstalowane na pierwszym na świecie promie o wyłącznym napędzie gazowym

Wojciech Panfil

Strona: 22
Dział: Komponenty

Słowa kluczowe: kable MTC Brattberg
Na statku zainstalowano przejścia kablowe MCT Brattberg dostarczone przez Centrum Uszczelnień Kablowych Automatic Systems Engineering. Instalacja wykonana w stoczni była dość trudna ze względu na położenie przejść kablowych w trudno dostępnych miejscach. To spowodowało, że przestrzeń robocza była znacznie ograniczona w porównaniu z warunkami w laboratorium.

Komponenty MTC Brattberg oraz R. Stahl na nowoczesnym promie o napędzie gazowym

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 24
Dział: Komponenty

Firma Automatic Systems Engineering szczególną wagę przykłada do współpracy z przemysłem stoczniowym i off-shore.

Produkty i usługi Grupy Technologicznej ASE dla sektora offshore

Wojciech Panfil

Strona: 22
Dział: Strefy Ex

Sektor offshore obejmuje instalacje poszukiwawcze, wydobywcze, przetwórcze i transportujące pracujące na pełnym morzu. Platformy wiertnicze służą do eksploatacji złóż węglowodorów znajdujących się pod dnem morza. Do sektora offshore zaliczamy także jednostki niezbędne do obsługi konstrukcji pracujących na pełnym morzu: statki wiertnicze oraz pływające punkty produkcji, przechowywania i załadunku. Ze względu na wyjątkowo trudne warunki eksploatacji produkty przeznaczone dla przemysłu offshore muszą spełniać bardzo wysokie wymagania związane z bezpieczeństwem i niezawodnością. Na platformach pod ciśnieniem tłoczone są substancje szczególnie niebezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym, a więc praktycznie cały obiekt znajduje się w strefie zagrożonej wybuchem. Dodatkowo na platformie występują skrajnie niekorzystne warunki klimatyczne i środowiskowe związane z obecnością wody morskiej. Wysoka niezawodność sprzętu dobieranego do sektora offshore okazuje się koniecznością także ze względu na wysoki koszt związany z wyłączeniem instalacji w przypadku remontu.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex