Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: przemysł off-shore


Morskie żurawie wydobywcze w wykonaniu przeciwwybuchowym

Rudiger Koch i Wolfgang Pfister

Strona: 54
Dział: Strefy Ex

Firma Liebherr-Werk Nenzing GmbH dostarczyła do celów projektu 10 żurawi morskich w wykonaniu przeciwwybuchowym. Na ten pakiet składają się trzy żurawie z mechanizmem linowym typu BOS 4200-50 Ex Litronic o maksymalnym udźwigu wynoszącym 50 ton i promieniu pracy do 38 m

Urządzenie linowe – zaawansowane urządzenie do wykonywania czynności pomiarowych i regulacyjnych w odwiertach naftowych i gazowych

Sandra Wassink

Strona: 26
Dział: Strefy Ex

W przemyśle naftowym i gazowym określenie „urządzenie linowe” zwykle odnosi się do technologii okablowania wykorzystywanej przez operatorów odwiertów ropy i gazu, która ma na celu umożliwianie zapuszczania urządzeń, w tym urządzeń pomiarowych, w głąb odwiertu w celu wykonania jakichś czynności lub oceny złoża. Może również służyć za odciąg.

System telewizji przemysłowej w strefach zagrożonych wybuchem

Johannes Hesper

Strona: 41
Dział: Strefy Ex

Do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem 1, 21, 2 i 22 dostępne są obecnie specjalnie zaprojektowane modele kamer EC-710, EC-730 i EC-750. Dzięki temu, że są małe i lekkie – np. model EC-710 waży 435 g – kamery te można łatwo zainstalować w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Technologia HMI na wielozadaniowym statku „Mellum”

Aleksandra Rutkowska

Strona: 32
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: panel HMI przemysł off-shore
Firma R. STAHL wyposaża statki w technologię automatyzacji od początku lat dziewięćdziesiątych. Jest jednym z niewielu dostawców produkujących przeciwwybuchowe systemy HMI z certyfikatem fabrycznym DNV. Ich wszechstronność, elastyczność zastosowań, bogata funkcjonalność, otwartość skierowana na komunikację i oprogramowanie oraz duża łatwość obsługi ekranów dotykowych, a także praktyczna, modularna budowa sprawiają, że rozwiązania te są przyjazne i ukierunkowane na przyszłe zastosowania dla wielu zadań wizualizacji, monitoringu, kontroli i sterowania nawet w najcięższych warunkach.

System kontenerowy w wykonaniu przeciwwybuchowym zabezpieczony za pomocą osłon gazowych „Ex p” – zoptymalizowane rozwiązanie dla zakładów naftowych i gazowych

Jos Abbing

Strona: 24
Dział: Strefy Ex

Kontenery TVC działają w oparciu o nowe podejście do funkcjonalnych systemów modułowych. Ważnym czynnikiem jest także kompletna, certyfikowana ochrona przeciwwybuchowa. Kontener TVC budowany jest w taki sposób, aby atmosfera wewnętrzna miała gwarantowaną atmosferę bezpieczną, która pozwala na zastosowanie kilku urządzeń elektrycznych, takich jak systemy sterowania, napędy o zmiennej prędkości VSD, warsztaty i kompletne pakiety urządzeń.

Monitoring wizyjny w przemyśle wydobywczym i wiertniczym

Łukasz Żyliński

Strona: 4

Opary i gazy wydobywające się podczas odwiertów różnych złóż w połączeniu z powietrzem mogą stworzyć atmosferę wybuchową. System wizyjny stosowany na urządzeniach wiertniczych powinien być dedykowany do przestrzeni zagrożonych wybuchem

Komponenty MTC Brattberg oraz R. Stahl na nowoczesnym promie o napędzie gazowym

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 24
Dział: Komponenty

Firma Automatic Systems Engineering szczególną wagę przykłada do współpracy z przemysłem stoczniowym i off-shore.

Produkty i usługi Grupy Technologicznej ASE dla sektora offshore

Wojciech Panfil

Strona: 22
Dział: Strefy Ex

Sektor offshore obejmuje instalacje poszukiwawcze, wydobywcze, przetwórcze i transportujące pracujące na pełnym morzu. Platformy wiertnicze służą do eksploatacji złóż węglowodorów znajdujących się pod dnem morza. Do sektora offshore zaliczamy także jednostki niezbędne do obsługi konstrukcji pracujących na pełnym morzu: statki wiertnicze oraz pływające punkty produkcji, przechowywania i załadunku. Ze względu na wyjątkowo trudne warunki eksploatacji produkty przeznaczone dla przemysłu offshore muszą spełniać bardzo wysokie wymagania związane z bezpieczeństwem i niezawodnością. Na platformach pod ciśnieniem tłoczone są substancje szczególnie niebezpieczne pod względem pożarowym i wybuchowym, a więc praktycznie cały obiekt znajduje się w strefie zagrożonej wybuchem. Dodatkowo na platformie występują skrajnie niekorzystne warunki klimatyczne i środowiskowe związane z obecnością wody morskiej. Wysoka niezawodność sprzętu dobieranego do sektora offshore okazuje się koniecznością także ze względu na wysoki koszt związany z wyłączeniem instalacji w przypadku remontu.

Urządzenia i instalacje dla stref zagrożonych wybuchem i pożarem na platformach stacjonarnych

Grzegorz Pettke

Strona: 16
Dział: Strefy Ex

Poszukiwania ropy i gazu, jak również metali (konkrecji) ważnych dla gospodarki światowej, a także coraz bardziej zawężające się zasoby i możliwości ich pozyskania na lądzie, spowodowały w latach 70. ub. stulecia wzrost zainteresowania, szczególnie państw nadmorskich, akwenami do nich przyległymi. Pierwsze odkrycia zasobnych złóż na morzach spowodowały dynamiczny rozwój przemysłu offshore związanego głównie z budową platform i instalacji wydobywczych oraz przetwórczych ropy i gazu. Rozpoczęto budowę wielu typów instalacji, począwszy od platform stacjonarnych poprzez mobilne, w tym statki wiertnicze, kończąc na zespołach platform stałych – modułach grupujących platformy wiertnicze, wydobywcze, magazynowe, produkcyjne, hotelowe itp.

Kontenerowa jednostka sterująca w wykonaniu przeciwwybuchowym dla urządzenia do zapuszczania przewodu w odwiercie

Sandra Wassink

Strona: 34
Dział: Strefy Ex

Podczas eksploatacji zarówno istniejących, jak i nowych złóż ropy i gazu stosuje się bezpieczne i zaawansowane technologie oraz specjalistyczne systemy i urządzenia. Zapuszczanie przewodu pod ciśnieniem (ang. snubbing) to metoda polegająca na zapuszczaniu narzędzi i rur do odwiertów pod ciśnieniem oraz wyciąganiu ich. Jest to metoda wymagająca użycia ciężkiego sprzętu w postaci hydraulicznego urządzenia rekonstrukcyjnego (ang. Hydraulic WorkOver Rig – HWO), stosowana w odwiertach naftowych i gazowych. Pracę urządzenia kontroluje niezawodny system sterowania, dzięki czemu jest ona wykonywana w sposób bezpieczny mimo obecności ciśnienia w otworze wiertniczym. Tego typu urządzenia choć są niewielkie, to jednak bardzo wydajne, ponadto pozwalają na szerokie możliwości wykorzystania. To właśnie dzięki tym cechom zostały wybrane do tego rodzaju zastosowań. Jednym z głównych dostawców technologii jest firma BALANCE POINT CONTROL BV.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex