Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: wentylator


Wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym – wymagania normatywne

Piotr Madej

Strona: 15
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: wentylacja wentylator
Wentylatory, chyba jako jedyne z urządzeń nieelektrycznych, były objęte wymaganiami norm, zanim na terenie Polski zaczęła obowiązywać dyrektywa 94/9/WE. Obowiązywała wtedy norma PN-M- 43026:1998 opracowana w oparciu o niemieckie przepisy VDMA 24169 – część 1. Dotyczyła ona wentylatorów przeznaczonych do stosowania w ówczesnej strefie Z1 oraz Z2 zagrożenia wybuchem (obecnie są to odpowiednio strefa 1 oraz strefa 2). Norma obejmowała urządzenia przeznaczone do stosowania w grupie wybuchowości IIA i IIB oraz klas temperaturowych T1–T4 [1]. Norma ta została zastąpiona normą PN-EN 14986:2007, która różni się znacząco od swej poprzedniczki.

Kiosk analizatorów

Michał Domaniewski

Strona: 19
Dział: Strefy Ex

Kiosk analizatorów jest obiektem o dużej złożoności zarówno pod względem samej konstrukcji, jak też pod kątem uzgodnień, jakie trzeba przeprowadzić w fazie projektowania i budowania lub modernizacji instalacji technologicznej. Jego projektowanie rozpoczyna się w momencie przekształcania licencji technologicznej na projekt bazowy. Lokalizacja kiosku musi znaleźć się na rysunkach pokazujących rozmieszczenie aparatów technologicznych i orurowania (Plot Plan). W tok projektowania należy włączyć wszystkie branże, rozpoczynając od branży technologicznej poprzez branżę budowlaną, sanitarną, mechaniczną, elektryczną, a kończąc na branży KiA.

Innowacyjny system grzewczy firmy ASE zastosowany w urządzeniach przeciwoblodzeniowych w zakładach górniczych (grupa I)

Edward Pęcak, Jerzy Waler

Strona: 76

Głównym zadaniem przewietrzania kopalń jest dostarczenie świeżego powietrza do wszystkich czynnych wyrobisk górniczych za pomocą wentylatorów, które budowane są w pobliżu szybów. System wentylatorów musi być poprawnie zaprojektowany i wykonany oraz w sposób ciągły nadzorowany, gdyż ich niezawodna praca ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy, zdrowie i życie górników. W kanałach wentylacyjnych wentylatorów głównego przewietrzania, w szybie wydechowym w kopalniach węgla kamiennego, częstym problemem w jesienno-zimowym okresie jest przymarzanie skrzydeł klap do uszczelek w przylgni ramy nośnej. Powstałe oblodzenie utrudnia swobodne sterowanie skrzydłami klap wentylatora wydechowego, to zaś ma istotny wpływ na zapewnienie poprawnie działającej wentylacji pomieszczeń wyrobisk górniczych

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex