Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Piotr Madej


Klasyfikacja gazów palnych

Piotr Madej

Strona: 87
Dział: Ad vocem

Słowa kluczowe: gazy

Wentylacja jako czynnik wpływający na bezpieczeństwo przeciwwybuchowe i klasyfikację stref Ex

Piotr Madej

Strona: 19
Dział: Strefy Ex

Z przestrzeniami zagrożonymi wybuchem mamy do czynienia w wielu rodzajach zakładów przemysłowych i laboratoriów, w których występują gazy palne i/lub pary cieczy palnych, bądź palne pyły. W celu umożliwienia produkcji i pracy należy zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa. Jest to związane z zagrożeniem wybuchowym, jak i toksycznym (wiele substancji mogących spowodować zagrożenie wybuchem jest trujących dla ludzi w znacznie niższych stężeniach), stąd też konieczność zastosowania wentylacji pomieszczeń zamkniętych, która ma za zadanie zmniejszenie zagrożenia. Od jej parametrów zależy kategoria i zasięg stref zagrożonych wybuchem. Celem wentylacji jest obniżenie kategorii strefy wybuchowej oraz zmniejszenie jej zasięgu do najmniejszych wymiarów, ewentualnie całkowite jej wyeliminowanie.

Wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym – wymagania normatywne

Piotr Madej

Strona: 15
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: wentylacja wentylator
Wentylatory, chyba jako jedyne z urządzeń nieelektrycznych, były objęte wymaganiami norm, zanim na terenie Polski zaczęła obowiązywać dyrektywa 94/9/WE. Obowiązywała wtedy norma PN-M- 43026:1998 opracowana w oparciu o niemieckie przepisy VDMA 24169 – część 1. Dotyczyła ona wentylatorów przeznaczonych do stosowania w ówczesnej strefie Z1 oraz Z2 zagrożenia wybuchem (obecnie są to odpowiednio strefa 1 oraz strefa 2). Norma obejmowała urządzenia przeznaczone do stosowania w grupie wybuchowości IIA i IIB oraz klas temperaturowych T1–T4 [1]. Norma ta została zastąpiona normą PN-EN 14986:2007, która różni się znacząco od swej poprzedniczki.

Zabezpieczenie urządzeń za pomocą pomieszczeń z nadciśnieniem „p” – interesująca alternatywa

Ksawery Graboś

Piotr Madej

Strona: 7
Dział: Strefy Ex

Zastosowanie pomieszczeń przewietrzanych pozwala na funkcjonalną realizację złożonych układów technologicznych w strefach zagrożonych wybuchem przy stosunkowo niedużym skomplikowaniu zastosowanych środków zabezpieczenia.

Przeciwwybuchowe napędy spalinowe do stref gazowych i pyłowych

Piotr Madej

Strona: 6
Dział: Strefy Ex

Bardzo często w przestrzeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem, występuje konieczność zastosowania różnego rodzaju napędów, np. w wózkach widłowych, w sprężarkach, w agregatach prądotwórczych itp. Ze względów technicznych nie zawsze mogą to być napędy elektryczne i w takich sytuacjach konieczne okazuje się stosowanie napędów spalinowych – do tego celu mogą być używane jedynie napędy w wykonaniu przeciwwybuchowym

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex