Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: komunikacja ryzyka


Komunikacja ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem procesowym Część I

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 60

Komunikację ryzyka rozumianą jako proces porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji odnoszący się do zarządzania ryzykiem można rozpatrywać w różnych kontekstach. Znaczenie, zakres i cel komunikacji ryzyka w bezpieczeństwie procesowym zmieniał się bowiem na przestrzeni lat wraz z rozwojem systemów zapewnienia bezpieczeństwa.

Komunikacja ryzyka w w zarządzaniu bezpieczeństwem procesowym Cz. II

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 63

Ogólne wytyczne dotyczące treści informacji podawanych społeczeństwu dyrektywa 82/501/EWG – załącznik VII [17] dzielą informację przekazywaną społeczeństwu narażonemu na skutki poważnej awarii na dwie zasadnicze grupy: techniczną i pragmatyczną.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex