Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Kategoria: Relacje


ASE Team – drużyna kolarstwa górskiego

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 80
Dział: Relacje

Słowa kluczowe: sport

Człowiek Roku 2010 „Magazynu Ex”

Ireneusz Rogala

Strona: 79
Dział: Relacje

Od kilku lat Redakcja „Magazynu Ex” przyznaje tytuł Człowieka Roku osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Polsce. Tradycyjnie wyróżnienia te wręczamy na Konferencji Strefy Ex. W tym roku postanowiliśmy uhonorować tą nagrodą trzy osoby, których wkład w rozwój bezpieczeństwa przeciwwybuchowego jest wyjątkowy.

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w energetyce

II Konferencja ATEX ENERGO w Sopocie

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 81
Dział: Relacje

Słowa kluczowe: energetyka
Wprowadzenie biomasy do układów nawęglania w energetyce wpłynęło bardzo poważnie na bezpieczeństwo przeciwwybuchowe. Pył biomasy ma zupełnie inne właściwości przeciwwybuchowe niż paliwo tradycyjne, jest kilka razy bardziej podatny na wybuch. Zmusza to zakłady energetyczne do ponownego przyjrzenia się zagadnieniom bezpieczeństwa i wprowadzenia adekwatnych do tej sytuacji środków ochrony pracowników i zakładu. Tragiczny w skutkach wybuch pyłu w elektrowni w 2010 roku w bolesny sposób potwierdził ciężar tego zagrożenia. Prelekcje Konferencji ATEX ENERGO 2011 były tak dobrane, by pokazać uczestnikom kierunki działań, które pozwolą uzyskać na tyle wysoki poziom bezpieczeństwa, by do takich zdarzeń więcej już nie dochodziło.

Konferencja Strefy EX AD’ 2011 – Władysławowo

Ireneusz Rogala

Strona: 83
Dział: Relacje

XIII Konferencja STREFY EX , jako kontynuacja spotkań od tak wielu lat, przyniosła jak zwykle nowe wyzwania.

VII Konferencja „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje”

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 93
Dział: Relacje

Tematem VII Konferencji „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje”, odbywającej się w Krakowie w dniach 12–13 stycznia br., były „Zbiorniki, rurociągi, instalacje – magazynowanie, transfer, dystrybucja mediów w branży paliwowej, chemicznej i energetycznej”. Organizatorzy zaproponowali w tym roku szerszy zakres tematów, kierując ofertę w stronę odbiorców z nowych branż: energetyki i przemysłu chemicznego. Tradycyjnie imprezę organizowały firmy Automatic Systems Engineering, Emerson Process Management oraz Tyco Thermal Control. Pomysł przyniósł dobre efekty – w konferencji wzięło udział blisko dwustu uczestników, wygłoszono dwadzieścia dziewięć interesujących prelekcji.

Siedziba ASE wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2011”

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 71
Dział: Relacje

Doroczne spotkanie NAMUR-u poświęcone bezpieczeństwu funkcjonalnemu

Ireneusz Rogala

Strona: 85
Dział: Relacje

Tematem przewodnim dorocznego spotkania NAMUR-u – organizacji zawodowej niemieckich elektroautomatyków – było tym roku Bezpieczeństwo Funkcjonalne. Wśród zgromadzonej rzeszy ponad 550 inżynierów z przemysłu procesowego z Niemiec i innych krajów Europy zagadnienia bezpieczeństwa znalazły w ten sposób istotne wsparcie. Należy jednak stwierdzić, że NAMUR, co wskazano w otwierających zjazd wystąpieniach, już od lat zajmował się sukcesywnie bezpieczeństwem systemów i obiektów przemysłowych i nadal, jak widać, intensywnie się tymi zagadnieniami zajmuje. Sytuacja niemieckiego przemysłu procesowego jest jednak zupełnie odmienna od przemysłu w Polsce czy np. w Chinach.

XI Konferencja Techniki Przeciwwybuchowej i Zarządzania Bezpieczeństwem w Tarnowie

Ireneusz Rogala

Strona: 86
Dział: Relacje

Zwieńczeniem roku 2010 stała się organizowana 8 grudnia jedenasta już Konferencja Atexowa w Tarnowie. Wraz z Zakładami Azotowymi z Tarnowa, z kolegami inżynierami z SITPChem i SEP firma ASE od dziesięciu lat współtworzy takie techniczne, branżowe spotkanie środowiska osób zaangażowanych w sprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza przeciwwybuchowego.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex