Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: rurociąg


Kalkulacje zapotrzebowania mocy przewodów grzejnych dla rurociągów i armatury do stref Ex i poza strefami

Tomasz Dudek

Strona: 66

Największą i najważniejszą zaletą elektrycznych systemów grzewczych jest precyzyjne sterowanie przepływem ciepła do podgrzewanych produktów oraz szybkość i łatwość montażu. Dobrze zaprojektowany elektryczny system grzewczy stosowany w procesach, w których uczestniczą płynne i lepkie materiały, zapewnia wymaganą ochronę przed zamarzaniem, utrzymanie lub podniesienie temperatury.

VII Konferencja „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje”

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 93
Dział: Relacje

Tematem VII Konferencji „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje”, odbywającej się w Krakowie w dniach 12–13 stycznia br., były „Zbiorniki, rurociągi, instalacje – magazynowanie, transfer, dystrybucja mediów w branży paliwowej, chemicznej i energetycznej”. Organizatorzy zaproponowali w tym roku szerszy zakres tematów, kierując ofertę w stronę odbiorców z nowych branż: energetyki i przemysłu chemicznego. Tradycyjnie imprezę organizowały firmy Automatic Systems Engineering, Emerson Process Management oraz Tyco Thermal Control. Pomysł przyniósł dobre efekty – w konferencji wzięło udział blisko dwustu uczestników, wygłoszono dwadzieścia dziewięć interesujących prelekcji.

Grzałki i podgrzewacze elektryczne do ogrzewania mediów w zbiornikach magazynowych i technologicznych

Tomasz Dudek

Strona: 82

W artykule tym chcemy zwrócić uwagę na korzyści, jakie daje zastosowanie różnego rodzaju grzałek elektrycznych i podgrzewaczy wykorzystywanych do podgrzewu, utrzymania temperatury w zbiornikach oraz rurociągach transportujących media z/lub do zbiornika.

IX Konferencja „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje” w Krakowie

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 81
Dział: Relacje

Słowa kluczowe: rurociąg zbiornik paliwa
IX Konferencja „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje”, która odbyła się w Krakowie w dniach 9–10 stycznia br., poświęcona była zagadnieniom wspomagania inwestorów działających na rynku surowców paliwowych i energetycznych. Konferencja, jak co roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Swoją obecnością zaszczyciło ją ok. 200 osób. Wystąpiło blisko 40 prelegentów w części ogólnej i w czterech blokach tematycznych: Bezpieczeństwo przemysłowe, Optymalizacja procesów energetycznych, Technologie oraz Magazynowanie i przesył.

Manometry Systemu Plus! – najlepsze rozwiązanie lokalnych pomiarów ciśnienia w aplikacjach pompowych i kompresorowych

Jarosław Wojtak

Strona: 29

Wibracje na instalacji pomp to zjawisko powszechne w różnych procesach technologicznych. Pomiary ciśnienia na tłoczeniu pomp od dawna nastręczały użytkownikom problemów związanych z krótką żywotnością tradycyjnych manometrów. Ulegały one bowiem szybkiemu uszkodzeniu wskutek wibracji instalacji, jak też pulsacji ciśnienia w procesie. Usterkowość ta przekładała się na ilość czasu poświęcaną na obsługę, częstą konieczność wymiany na nowe urządzenia, zapewnienie zapasów magazynowych itd. W konsekwencji prowadziło to do bardzo wysokiego kosztu obsługi punktu pomiarowego i niepotrzebnego zaangażowania służb utrzymania ruchu.

Systemy grzewcze. Rozwiązania Pentair Thermal Management dla terminali magazynowych

Marek Piętka

Strona: 69

Terminale magazynowe to obiekty przemysłowe charakteryzujące się specyficznymi warunkami pracy. Zadaniem terminalu jest przechowywanie różnego rodzaju mediów oraz transportowanie ich z/do punktów załadunku. W zależności od lokalizacji często zachodzi konieczność przesyłania mediów rurociągami na duże odległości. Część z tych rurociągów wymaga również ogrzewania w celu utrzymania temperatury medium powyżej temperatury krzepnięcia lub dla zapewnienia odpowiedniej lepkości medium, co ułatwia jego transportowanie. Istnieje kilka metod ogrzewania rurociągów: od systemów parowych, przez ogrzewanie olejowe po systemy ogrzewania elektrycznego, wykorzystujące różnego rodzaju przewody grzewcze. Jednak część z tych rozwiązań ma ograniczony zakres zastosowania.

Suche manometry antywibracyjne Plus! na tłoczeniu pompy węglowodorów w rafinerii

Jarosław Wojtak

Strona: 34

Słowa kluczowe: rurociąg
Pomiary ciśnienia na tłoczeniu pomp w jednej z polskich rafinerii od dawna przysparzały użytkownikowi problemów związanych z krótką żywotnością tradycyjnych manometrów. Ulegały one szybkiemu uszkodzeniu na skutek wibracji instalacji, a także pulsacji ciśnienia w procesie. Dział Automatyki ASE rozwiązał ten problem, instalując na rurociągu suchy manometr antywibracyjny z Systemem Plus!

Projekt badawczy ROBOGASINSPECTOR: wykrywanie wycieków gazu za pomocą autonomicznych robotów mobilnych

Abdelkarim Habib, Gero Bonow, Andreas Kroll, Jens Hegenberg, Ludger Schmidt, Thomas Barz i Dirk Schulz

Strona: 27
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: detekcja gazociąg gazy rurociąg
W ramach programu „AUTONOMIK” Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energetyki Niemiec dziewięciu partnerów stworzyło prototyp autonomicznego robota mobilnego służącego do wykrywania wycieków gazu w dużych zakładach przemysłowych. Autonomiczną mobilność systemu zapewniają różnego rodzaju czujniki do automatycznej lokalizacji i nawigacji. System ma również funkcję ręcznej obsługi zdalnej. Robot został wyposażony w technologię wizyjnej i zdalnej detekcji gazu, dzięki czemu może wykonywać inspekcje w zakładach przemysłowych bez konieczności wjeżdżania na potencjalnie niebezpieczne obszary oraz bez obecności ludzi. Robot może służyć zarówno do rutynowych inspekcji całych zakładów, jak i do systematycznych kontroli określonych ich części. Dzięki technologii zdalnych pomiarów możliwa jest też inspekcja tych części zakładu, do których trudno dotrzeć z użyciem tradycyjnych przyrządów pomiarowych.

System poboru próbek ropy naftowej e-Jet Mix

Piotr Nowak

Strona: 28

Najczęściej stosowane systemy poboru próbek zakładają istnienie jednorodnego, reprezentatywnego przepływu medium, który niekoniecznie musi mieć miejsce. Często nie uwzględniają możliwych zmian wielkości kropli, gęstości i lepkości. W rezultacie możliwe jest wystąpienie w rurociągu saturacji, kiedy to woda przepływa po dnie i omija wlot do próbopobieraka. Takie systemy poboru próbek charakteryzują się również bardzo małym wlotem, który większe krople wody mogą omijać (a tym samym mogą sprawiać, że próbka nie będzie reprezentatywna). Konieczne zatem stało się znalezienie takiego rozwiązania, które zapewniłoby jednorodny przepływ i pobieranie reprezentatywnych próbek, niezależnie od homogeniczności produktów w rurociągu.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex