Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: przegląd techniczny


Okresowy przegląd urządzeń pomiarowych na zbiornikach wymagany przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r.

Mariusz Sypuła

Strona: 73

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 21, poz. 125), wymusza na użytkownikach zbiorników konieczność przeprowadzenia okresowych sprawdzeń urządzeń.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex