Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Mariusz Sypuła


Bezpieczeństwo systemów pomiaru napełnienia zbiorników

Mariusz Sypuła

Strona: 56

We wcześniejszych numerach „Magazynu Ex” oraz na konferencjach branżowych przedstawialiśmy nową generację radarowych systemów opomiarowania zbiorników Raptor. Szeroko omawiane były aspekty techniczne oraz kwestie dotyczące bezpieczeństwa. W niniejszym artykule poruszymy sprawy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego, skierowanego na ochronę przed przelaniem zbiornika. Wbrew pozorom temat ten jest wciąż aktualny, a dla Użytkownika parametr określający stopień ochrony przed przepełnieniem zbiornika jest nadal istotny. Pokazuje to choćby szeroko omawiana katastrofa w Buncefield, gdzie jedną z przyczyn tak rozległego wypadku był szereg następstw spowodowanych przez brak poprawnej sygnalizacji poziomu maksymalnego produktu, błędne skazanie mechanicznego przetwornika poziomu typu serwo oraz czynniki ludzkie.

Raptor – nowy system pomiaru na zbiornikach

Mariusz Sypuła

Strona: 63

Rosemount Tank Gauging wprowadził zupełnie nowy system pomiaru na zbiornikach Raptor. System jest otwarty i skalowalny. Cechuje go pełna elastyczność, bardzo wysoki stopień zachowania bezpieczeństwa, także w przypadku wykorzystania technologii bezprzewodowej. System redukuje koszty instalacji i konfiguracji systemu. Można zatem ogłosić wejście nowej technologii, przekraczającej dotychczasowe standardy.

Okresowy przegląd urządzeń pomiarowych na zbiornikach wymagany przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r.

Mariusz Sypuła

Strona: 73

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 21, poz. 125), wymusza na użytkownikach zbiorników konieczność przeprowadzenia okresowych sprawdzeń urządzeń.

Zalegalizowany system pomiarowo-rozliczeniowy Raptor na zbiorniku oleju napędowego

Mariusz Sypuła

Strona: 14

Podczas zadania inwestycyjnego opomiarowania zbiornika oleju napędowego istotnym czynnikiem była redukcja kosztów projektu oraz czasu potrzebnego na jego realizację. System Raptor redukuje ilość okablowania oraz tras kablowych, co znacząco wpływa na koszt materiałów i robocizny. Dzięki wcześniejszym doświadczeniom ASE procedura zatwierdzenia typu i legalizacji przebiegła szybko i sprawnie.

Systemy automatycznego odwadniania zbiorników

Mariusz Sypuła

Strona: 37

Podczas magazynowania w zbiornikach produktów rafineryjnych, takich jak ropa naftowa następuje proces wytrącania się wody. Jako, że gęstość wody jest większa niż gęstość węglowodorów, gromadzi się ona w dolnej części zbiornika. Proces ten możemy zauważyć czasami na stacjach benzynowych, gdy na powierzchni kałuż pojawiają się pływające plamy benzyn lub olejów. Dla zbiorników magazynowych sytuacja ta występuje na większą skalę i jest bardziej niepożądana. Oczywiście są inne też proporcje wody i węglowodorów. Obecności wody jest niepożądana głównie ze względów jakościowych i ekonomicznych. Mieszanina węglowodorów z wodą pojawia się z kilku powodów, takich jak: procesy produkcyjne, przyjmowanie produktów niskiej jakości, błędy w procesie komponowania, kondensacji wody (szczególnie przy zmiennych warunkach pogodowych) oraz bardziej oczywistych, jak nieszczelność konstrukcyjna zbiorników. Woda pojawia się także wskutek nieszczelności połączeń dachów pływających lub systemów odprowadzających wodę z tych dachów.

Ochrona przed przelaniem zbiornika zgodnie z najnowszym API 2350 Rew. 4

Mariusz Sypuła

Strona: 57

Przelanie zbiornika jest jedną z najbardziej niepokojących kwestii nękającą przemysł paliwowy. W najlepszym przypadku trzeba wyczyścić instalację i zutylizować produkt. W najgorszym wypadku można wypaść z rynku. W odpowiedzi na związane z tym problemy przemysł wspólnie połączył siły i opracował kolejną już edycję Standardu API 2350 Rew. 4: „Ochrona przed Przelaniem dla Zbiorników Magazynowych Obiektów Paliwowych” – API/ANSI Standard 2350 Edition 4: „Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities”. Dokument ukazał się w maju 2012 r. Jest to nowa rewizja standardu opisującego minimalne wymagania do przestrzegania najlepszej praktyki inżynierskiej w tej dziedzinie. Oczywiście głównym celem jest ochrona zbiornika przed przelaniem, ale innymi aspektami stosowania się do standardu jest zwiększenie efektywności operacyjnej oraz większe wykorzystanie pojemności zbiornika.

Modernizacja układów pomiaru przepływu na terenie LOTOS Oil Sp. z o.o.

Mariusz Sypuła

Strona: 26

Słowa kluczowe:
Kompleksowa modernizacja siedmiu układów pomiaru przepływu miała miejsce na terenie LOTOS Oil Sp. z o.o. Zakład w Gdańsku – Wydział Blendingu (produkcja i nalew olejów smarowych).

Adaptacja funkcji bezpieczeństwa w systemach pomiarowo-rozliczeniowych

Mariusz Sypuła

Strona: 9

W trakcie realizacji jednego z projektów branży energetycznej związanej z gospodarką olejową firma ASE Sp. z o.o. jako podwykonawca brała udział w projektowaniu zbiornika magazynowego, dostawy systemów rozliczeniowych i bezpieczeństwa wraz z kompleksową integracją poszczególnych systemów oraz legalizacją w GUM. Jednym z wymagań postawionych w SIWZ, dotyczących systemów bezpieczeństwa, była dostawa zaworu oddechowego wraz z przerywaczem płomienia.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex