Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: radar pomiarowy


Bezpieczeństwo systemów pomiaru napełnienia zbiorników

Mariusz Sypuła

Strona: 56

We wcześniejszych numerach „Magazynu Ex” oraz na konferencjach branżowych przedstawialiśmy nową generację radarowych systemów opomiarowania zbiorników Raptor. Szeroko omawiane były aspekty techniczne oraz kwestie dotyczące bezpieczeństwa. W niniejszym artykule poruszymy sprawy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego, skierowanego na ochronę przed przelaniem zbiornika. Wbrew pozorom temat ten jest wciąż aktualny, a dla Użytkownika parametr określający stopień ochrony przed przepełnieniem zbiornika jest nadal istotny. Pokazuje to choćby szeroko omawiana katastrofa w Buncefield, gdzie jedną z przyczyn tak rozległego wypadku był szereg następstw spowodowanych przez brak poprawnej sygnalizacji poziomu maksymalnego produktu, błędne skazanie mechanicznego przetwornika poziomu typu serwo oraz czynniki ludzkie.

Raptor – nowy system pomiaru na zbiornikach

Mariusz Sypuła

Strona: 63

Rosemount Tank Gauging wprowadził zupełnie nowy system pomiaru na zbiornikach Raptor. System jest otwarty i skalowalny. Cechuje go pełna elastyczność, bardzo wysoki stopień zachowania bezpieczeństwa, także w przypadku wykorzystania technologii bezprzewodowej. System redukuje koszty instalacji i konfiguracji systemu. Można zatem ogłosić wejście nowej technologii, przekraczającej dotychczasowe standardy.

Okresowy przegląd urządzeń pomiarowych na zbiornikach wymagany przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r.

Mariusz Sypuła

Strona: 73

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 21, poz. 125), wymusza na użytkownikach zbiorników konieczność przeprowadzenia okresowych sprawdzeń urządzeń.

Wykonanie systemu pomiaroworozliczeniowego na zbiorniku oleju lekkiego w Elektrowni Pątnów II

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 60

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, która weszła w życie 31 marca 2009 roku, w artykule 32 zwalnia z podatku akcyzowego m.in. wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej – o ile spełnione są określone warunki podane zarówno w tej ustawie, jak i w wielu innych aktach prawnych. Skorzystanie z dobrodziejstw ustawy pozwala elektrowni obniżyć koszt produkcji energii. Przywilej korzystnego finansowo zwolnienia obwarowany jest jednak ostrymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania i pomiaru zużywanego paliwa.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex