Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: remonty urządzeń Ex


Naprawy i remonty urządzeń przeciwwybuchowych. Odpowiedzialność użytkownika

Michał Górny

Strona: 10
Dział: Strefy Ex

Problematyka remontowania urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, często poruszana przy okazji omawiania zasad poprawnej eksploatacji, zawsze wzbudza żywą dyskusję. Aktualne obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. – Dz.U. Nr 138, poz. 931 – nakłada na pracodawcę obowiązek dbałości o urządzenia, aby były one używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie. Powyższe rozporządzenie wdraża dyrektywę 1999/92/WE.

Naprawy i remonty urządzeń przeciwwybuchowych Część I. Certyfikacja zakładu naprawczego

Roman Stadnicki

Strona: 18
Dział: Strefy Ex

Obszerne opracowanie p. Romana Stadnickiego poświęconego naprawom/remontom urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym składa się z czterech części: Część I. Certyfikacja zakładu naprawczego Część I. Certyfikacja zakładu naprawczego Część II. Remont mechaniczny urządzeń przeciwwybuchowych Część III. Remont elektryczny urządzeń przeciwwybuchowych Część IV. Badania poremontowe

Naprawy lub remonty urządzeń przeciwwybuchowych

Część III. Remont elektryczny urządzeń przeciwwybuchowych

Roman Stadnicki

Strona: 43
Dział: Strefy Ex

Remont elektryczny silnika najczęściej dotyczy regeneracji izolacji uzwojenia lub wymiany uzwojenia z zachowaniem jego oryginalnych parametrów elektrycznych oraz oryginalnego układu izolacyjnego.

Naprawy lub remonty urządzeń przeciwwybuchowych Część IV. Badania poremontowe

Roman Stadnicki

Strona: 25
Dział: Strefy Ex

W trakcie naprawy/remontu urządzenia budowy przeciwwybuchowej konieczne jest wykonywanie prób i badań międzyoperacyjnych, a po jego zakończeniu prób i badań poremontowych. W tej części artykułu omówione zostaną pokrótce te ostatnie.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex