Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: silnik elektryczny


Zastosowanie ochrony przeciwwybuchowej typu „budowa wzmocniona” dla napędów zasilanych z przemienników częstotliwości

Christian Lehrmann

Strona: 35
Dział: Strefy Ex

Napędy zasilane z przemienników częstotliwości posiadają duży potencjał redukcji zużycia energii, szczególnie w przypadku napędów maszyn przepływowych. Powoduje to chęć modyfikacji istniejących urządzeń. Ponieważ silniki o budowie wzmocnionej >e< są często wykorzystywane w strefach zagrożonych wybuchem, w interesie ich użytkownika leży znalezienie oszczędnego i elastycznego rozwiązania dla ich pracy z przemiennikiem, szczególnie przy większych napędach

Silniki elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem pyłów w zakładach energetycznych

Piotr Szymański

Strona: 51
Dział: Strefy Ex

Silniki elektryczne są urządzeniami powszechnie stosowanymi w elektrowniach. Wśród urządzeń, w których stanowią istotny element wyposażenia, możemy wymienić przenośniki taśmowe na liniach nawęglania, próbopobieraki, młynki nożowe, rozdrabniacze, wentylatory, młyny kulowe, napędy suwnic, osprzęt wywrotnicy i wiele innych. Silniki te muszą pracować niekiedy w bardzo trudnych warunkach. Szczególnym miejscem pracy silnika elektrycznego jest strefa zagrożona wybuchem pyłów.

Program certyfikacji zakładów serwisowych IECEx

Proces certyfikacji zakładów konserwacyjnych i naprawczych na całym świecie

Thorsten Arnhold

Strona: 47
Dział: Strefy Ex

Światowy przełom Programu IECEx, do którego pierwsze 22 kraje przyłączyły się pod koniec lat 90., nastąpił w latach poprzedzających rok 2005, kiedy to zaobserwowano nagły wzrost liczby przyznawanych produktom certyfikatów. Na fali tego sukcesu zdecydowano, że w 2005 roku uruchomiony zostanie kolejny program dotyczący certyfikacji zakładów serwisowych, zajmujących się naprawą urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Historia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Polsce – część I

Rozwój bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Michał Górny

Strona: 60
Dział: Strefy Ex

Śledząc rozwój metod badawczych urządzeń przeciwwybuchowych oraz normalizację z tym związaną, można zauważyć, że bezpieczeństwo przeciwwybuchowe wywodzi się z górnictwa. To właśnie rozwiązania techniczne w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego po raz pierwszy zastosowane w górnictwie, były podstawą – punktem wyjścia do opracowania podobnych rozwiązań dla przemysłu chemicznego.

Utrzymanie ruchu maszyn wirujących oparte o znajomość aktualnego stanu technicznego urządzeń

Jacek Stec

Strona: 70

W energetyce zawodowej już od wielu lat funkcja obchodowych bloku wpisuje się w schemat pozyskiwania informacji o pracujących urządzeniach. Rezultatem ciągłego, wizualnego nadzoru powinny być działania zapobiegające lub minimalizujące skutki awarii. Jednak najczęstszym efektem prowadzenia okresowego obchodu urządzeń są raporty typu „nic się nie dzieje” lub „żadne akcje korekcyjne nie są wymagane”. Osoby prowadzące wzrokową kontrolę urządzeń nie są bowiem w stanie wniknąć do ich wnętrza. W rezultacie urządzenia ulegają uszkodzeniom w sposób niespodziewany, generując przy tym ogromne straty produkcyjne. Nowe podejście do pozyskiwania informacji o stanie technicznym pracujących urządzeń, wprost z obiektu, daje osobom odpowiedzialnym za prowadzenie procesu oraz za utrzymanie ruchu zdecydowanie większą wiedzę o aktualnym stanie technicznym urządzeń niż kiedykolwiek wcześniej. Wprowadzane ostatnio zautomatyzowane systemy diagnostyczne przekazują informacje o stanie urządzeń w sposób ciągły oraz sygnalizują potencjalne uszkodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem, gwarantującym czas na podjęcie stosownej akcji prewencyjnej.

Rozłączniki bezpieczeństwa (Ex) R. Stahl serii 8537

sprawdzone rozwiązanie dla aplikacji wymagających najwyższego poziomu bezpieczeństwa

Tomasz Kochanowski

Strona: 8

Zgodnie z normą maszynową PN-EN 60204-1 każda maszyna elektryczna zasilana zewnętrznie lub ze źródłem zasilania umieszczonym na maszynie powinna być wyposażona w urządzenie umożliwiające izolację elektryczną zasilania. Jest to zwłaszcza istotne przy pracach remontowych i serwisowych dla zagwarantowania bezpieczeństwa obsługi

Silniki elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym w EDF Polska Oddział Wybrzeże

Piotr Szymański

Strona: 20

Projekt modernizacyjny elektrociepłowni zakładał wymianę 52 silników niskiego i średniego napięcia do 200 kW na taśmociągach linii nawęglania.

Naprawy lub remonty urządzeń przeciwwybuchowych

Część III. Remont elektryczny urządzeń przeciwwybuchowych

Roman Stadnicki

Strona: 43
Dział: Strefy Ex

Remont elektryczny silnika najczęściej dotyczy regeneracji izolacji uzwojenia lub wymiany uzwojenia z zachowaniem jego oryginalnych parametrów elektrycznych oraz oryginalnego układu izolacyjnego.

Naprawy lub remonty urządzeń przeciwwybuchowych Część IV. Badania poremontowe

Roman Stadnicki

Strona: 25
Dział: Strefy Ex

W trakcie naprawy/remontu urządzenia budowy przeciwwybuchowej konieczne jest wykonywanie prób i badań międzyoperacyjnych, a po jego zakończeniu prób i badań poremontowych. W tej części artykułu omówione zostaną pokrótce te ostatnie.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex