Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: błędy ludzkie


Praktyczne aspekty realizacji zadań PSP wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na terenie woj. łódzkiego

Paweł Pławski

Strona: 63

Pojęcie bezpieczeństwo przemysłowe obejmuje bardzo szeroki zakres działań podejmowanych w celu przeciwdziałania zagrożeniom występującym w zakładach przemysłowych. W szczególności dotyczy to zakładów, na terenie których są przetwarzane lub znajdują się niebezpieczne substancje chemiczne, określanych jako zakłady dużego (ZDR) lub zwiększonego ryzyka (ZZR) zaistnienia poważnej awarii przemysłowej.

System TOTAL SAFETY COMMANDER (TSCom) jako nowoczesny środek techniczny do stworzenia i utrzymania standardu bezpieczeństwa w firmie

Anna Marasek

Strona: 68

W praktyce trudno jest spełnić powyższe wymagania bez narzędzia wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem – szczególnie w zakresie gromadzenia danych, bieżącego wykonywania ich analizy oraz rzetelnego i obiektywnego mechanizmu bezzwłocznego wypracowywania informacji o konieczności podjęcia działań zapobiegawczych. Z pomocą przychodzą metody numeryczne, w tym statystyczne, które w połączeniu z metodami kontroli i redukcji ryzyka pozwalają podjąć skuteczne działania zapobiegawcze. Total Safety Commander, czyli nadrzędny system do zarządzania bezpieczeństwem obiektów przemysłowych, jest naszą sprawdzoną propozycją optymalnego i skutecznego zrealizowania powyższych wymogów.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex