Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: Total Safety Commander TSCom (eStrażak)


Moduł rozliczeniowy systemu TSCom (eStrażak) na zbiornikach ze środkami pianotwórczymi

Konrad Ciebień

Strona: 38

ASE dostarczyło jednostce straży pożarnej w rafinerii system pomiaru środków pianotwórczych z funkcją zabezpieczenia przed całkowitym opróżnieniem lub przepełnieniem zbiornika.

System Total Safety Commander na straży bezpieczeństwa bloku gazowego

Piotr Pomorski

Strona: 32

Total Safety Commander stanowi nadrzędny system monitorujący pracę podsystemów związanych z bezpieczeństwem obiektu, stanowiący kolejną, niezależną warstwę zabezpieczeń.

System TOTAL SAFETY COMMANDER (TSCom) jako nowoczesny środek techniczny do stworzenia i utrzymania standardu bezpieczeństwa w firmie

Anna Marasek

Strona: 68

W praktyce trudno jest spełnić powyższe wymagania bez narzędzia wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem – szczególnie w zakresie gromadzenia danych, bieżącego wykonywania ich analizy oraz rzetelnego i obiektywnego mechanizmu bezzwłocznego wypracowywania informacji o konieczności podjęcia działań zapobiegawczych. Z pomocą przychodzą metody numeryczne, w tym statystyczne, które w połączeniu z metodami kontroli i redukcji ryzyka pozwalają podjąć skuteczne działania zapobiegawcze. Total Safety Commander, czyli nadrzędny system do zarządzania bezpieczeństwem obiektów przemysłowych, jest naszą sprawdzoną propozycją optymalnego i skutecznego zrealizowania powyższych wymogów.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex