Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: wykonanie iskrobezpieczne "ia","ib","ic"


ISbus - technologia Fieldbus

Moduły i systemy

Łukasz Żyliński

Strona: 5
Dział: Strefy Ex

Koncepcja tak zwanego toru głównego o dużej mocy (ang. High Energy Trunk lub High Power Trunk) wykorzystuje nieiskrobezpieczny tor główny w standardzie Fieldbus, który podłączony jest do urządzeń w standardzie FISCO/iskrobezpiecznych urządzeń Fieldbus za pomocą tzw. barier separatorów, znanych również pod nazwą „barier/couplerów Fieldbus”. Jest to obecnie najlepszy sposób na wdrożenie skutecznej i oszczędnej instalacji zasilającej wystarczająco dużą liczbę urządzeń Fieldbus. Firma R. STAHL dostarcza skuteczne i oszczędne rozwiązania z odpowiednimi barierami, zasilaczami Fieldbus i zaawansowanymi narzędziami diagnostyki warstwy fizycznej dla instalacji Fieldbus.

Weryfikacja iskrobezpieczeństwa

Parametry Co i Lo w obwodach mieszanych

Thomas Eichhorn, Ulrich Johannsmeyer, Anton Schimmel,

Strona: 25
Dział: Strefy Ex

Należy brać pod uwagę nie tylko pojedyncze urządzenia znajdujące się w obwodzie iskrobezpiecznym, ale też cały układ połączeń i sprzężeń tych urządzeń, łącznie z kablami podłączeniowymi. Z tego względu norma dla instalacji elektrycznych EN-PN 60079-14 [1] wymaga weryfikacji iskrobezpieczeństwa obwodów iskrobezpiecznych, obejmującej dobór urządzeń pod kątem wzajemnych połączeń i która powinna być przeprowadzana już na etapie planowania i projektowania.

Ochrona odgromowa obiektów i ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych w bazach paliw płynnych

Andrzej Sowa

Strona: 8
Dział: Strefy Ex

Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz zainstalowanych w nim urządzeń. Szczególnie niebezpieczne są wyładowania piorunowe w obiekty zawierające strefy zagrożone pożarem lub wybuchem. W takich przypadkach zapewnienie bezpieczeństwa w czasie burzy wymaga przestrzegania zaleceń zawartych w normach ochrony odgromowej. Poniżej przedstawione zostaną ogólne informacje dotyczące tych norm.

Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona przeciwwybuchowa – nowe możliwości w automatyce

Stephan Schultz

Strona: 52
Dział: Strefy Ex

Automatyzacja procesów jest obecnie niemożliwa bez elementów, które mogą być wykorzystywane do wielu różnych celów w ramach bezpieczeństwa funkcjonalnego, zgodnie z normami EN 61508 [1] oraz EN 61511 [2] (SIL – Safety Integrity Level), a także ochrony przeciwwybuchowej. Liczba rozwiązań, spełniających te wymogi, konsekwentnie rosła w ciągu ostatnich lat. W przeszłości używano niemal wyłącznie separatorów sygnałów dyskretnych, na przykład systemu ISpac firmy R.STAHL. Użytkownik mógł wykorzystywać pełen wachlarz odpowiednich separatorów. Dość długo jednak odpowiednie protokoły magistrali nie były dostępne dla rozproszonych systemów wej/wyj oraz Fieldbus. Obecnie sytuacja radykalnie się zmieniła. Protokoły takie jak ProfiSafe, Foundation Fieldbus (F-SIF) i inne protokoły konkretnych producentów są już dostępne dla komunikacji opartej o magistrale. Dzięki temu otwiera się wiele możliwości przed różnymi rozwiązaniami, od klasycznego standardu 4...20 mA, przez rozproszone wej/wyj, aż do technologii Fieldbus. Pojawia się więc pytanie o przyszłość, zalety i wady zgodnej z SIL technologii interfejsów.

Innowacyjne rozwiązania z technologią następnej generacji fieldbus opracowaną przez R.STAHL

Andre Fritsch

Strona: 36
Dział: Strefy Ex

Kilka lat temu firma R.STAHL zapoczątkowała serią produktów ISbus komponenty i systemy dla instalacji technologii fieldbus w potencjalnie wybuchowej atmosferze. Urządzenia te mogą pojawiać się w zastosowaniach z FOUNDATION™ fieldbus H1 i mogą być użytkowane do pewnego stopnia z technologią Profibus PA. Gama produktów obejmuje pojedynczy zasilacz fieldbus, bariery fieldbus dla iskrobezpiecznych urządzeń FISCO i ośmu nieiskrobezpiecznych urządzeń fieldbus. W następnym kroku ta podstawowa gama została ostatnio znacząco poszerzona i uzupełniona innowacyjnymi, efektywnymi kosztowo produktami.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex