Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Łukasz Żyliński


ISbus - technologia Fieldbus

Moduły i systemy

Łukasz Żyliński

Strona: 5
Dział: Strefy Ex

Koncepcja tak zwanego toru głównego o dużej mocy (ang. High Energy Trunk lub High Power Trunk) wykorzystuje nieiskrobezpieczny tor główny w standardzie Fieldbus, który podłączony jest do urządzeń w standardzie FISCO/iskrobezpiecznych urządzeń Fieldbus za pomocą tzw. barier separatorów, znanych również pod nazwą „barier/couplerów Fieldbus”. Jest to obecnie najlepszy sposób na wdrożenie skutecznej i oszczędnej instalacji zasilającej wystarczająco dużą liczbę urządzeń Fieldbus. Firma R. STAHL dostarcza skuteczne i oszczędne rozwiązania z odpowiednimi barierami, zasilaczami Fieldbus i zaawansowanymi narzędziami diagnostyki warstwy fizycznej dla instalacji Fieldbus.

Rozproszone systemy wejść/wyjść w aplikacjach chemicznych

Łukasz Żyliński

Strona: 45
Dział: Strefy Ex

Niniejszy artykuł opisuje trzy aplikacje rozproszonych systemów wejść/wyjść automatyki przyjętych w różnych zastosowaniach w przemyśle chemicznym. Pierwsze dwie opisane aplikacje zrealizowane zostały przez firmę Automatic Systems Engineering z Gdańska.

Monitoring ciągów nawęglania i składowisk biomasy za pomocą systemów wizyjnych

Łukasz Żyliński

Strona: 15
Dział: Strefy Ex

Swoje zastosowanie telewizja przemysłowa znalazła także w energetyce. Jednym z obszarów, na którym stosowanie systemów wizyjnych może się szczególnie przyczynić do podniesienia poziomu bezpieczeństwa zakładu, jest monitorowanie instalacji ciągów nawęglania i składowisk biomasy w elektrowni lub elektrociepłowni.

Osobiste systemy reakcji w sytuacji awaryjnej dla zwiększenia bezpieczeństwa

Łukasz Żyliński

Strona: 24
Dział: Strefy Ex

Wiele zadań wykonywanych jest przez tzw. samotnych pracowników, ponieważ samodzielna praca jest często konieczna ze względu na ograniczenia finansowe. Jednak pracodawcy są jednocześnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich pracowników. Dlatego może okazać się niezbędne, aby pracownikowi towarzyszyła druga osoba, która mogłaby choćby udzielić mu pomocy w sytuacji awaryjnej. Niestety, wysokie koszty zatrudnienia pracownika oznaczają, że takie środki bezpieczeństwa również wymagają wysokich nakładów finansowych. Dlatego, o ile jest to możliwe, stosuje się techniczne rozwiązania zastępcze

CCTV w energetyce

Łukasz Żyliński

Strona: 4

Słowa kluczowe: kamera CCTV
Ze względu na występowanie pyłowych stref zagrożonych wybuchem zakład elektrociepłowni, chcąc ograniczyć poruszanie się pracowników w zagrożonym obszarze, zdecydował się na wprowadzenie monitoringu wizyjnego w newralgicznych punktach swojej instalacji. Firma ASE przygotowała system monitoringu spełniający wymogi stawiane przez lokalne przepisy oraz wymagania Klienta i dostarczyła kompletne rozwiązanie.

Monitoring wizyjny w przemyśle wydobywczym i wiertniczym

Łukasz Żyliński

Strona: 4

Opary i gazy wydobywające się podczas odwiertów różnych złóż w połączeniu z powietrzem mogą stworzyć atmosferę wybuchową. System wizyjny stosowany na urządzeniach wiertniczych powinien być dedykowany do przestrzeni zagrożonych wybuchem

Inspector-Ex – wdrożenia w energetyce

Łukasz Żyliński

Strona: 12

Słowa kluczowe: energetyka Inspector-Ex
Producenci urządzeń nie podają precyzyjnych wymagań dotyczących tego, jak dane urządzenia kontrolować i eksploatować. Użytkownik zostaje z problemem sam. Jest to trudna kwestia zwłaszcza dla zakładów, które wcześniej nie miały do czynienia z dostosowaniem urządzeń do wymogów bezpieczeństwa dla stref zagrożonych wybuchem.

R.Stahl wprowadza na rynek nowoczesne i ekonomiczne oświetlenie LED

Łukasz Żyliński

Strona: 16

Słowa kluczowe: LED oświetlenie
Od 2014 roku firma R.Stahl zacznie dostarczać rozwiązania ledowe do wszystkich zadań oświetleniowych.

Bezobsługowy zasilacz z kondensatorami magazynującymi energię

Łukasz Żyliński

Strona: 20

Słowa kluczowe: urządzenia elektryczne Ex
Automatic Systems Engineering wprowadziła do swojej oferty nowe rozwiązanie firmy R.Stahl: bezobsługowy kompaktowy zasilacz UPS Ex de z kondensatorami magazynującymi energię przeznaczony do stref 1/21 i 2/22.

Rozproszony system wejść/wyjść IS1 w fabryce farb i lakierów

Łukasz Żyliński

Strona: 16

Słowa kluczowe: IS1
System R. Stahl IS1 może być dostosowany do szczególnych wymagań klientów.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex