Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: normalizacja


Stan normalizacji ochrony przed elektrycznością statyczną w strefach zagrożonych wybuchem.

Jan Maria Kowalski

Strona: 20
Dział: Strefy Ex

Wymagania w ochronie odgromowej w strefach zagrożonych wybuchem wprowadzane przez normy serii PN-EN 62305

Andrzej Sowa

Strona: 22
Dział: Strefy Ex

Prace normalizacyjne w Komitecie Technicznym nr 269 ds. Bezpieczeństwa Technicznego

Andrzej Milczarek

Strona: 18
Dział: Strefy Ex

Prace normalizacyjne w Komitecie Technicznym nr 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem

Tomasz Mazur

Strona: 14
Dział: Strefy Ex

Historia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Polsce – część III

Michał Górny

Strona: 58
Dział: Strefy Ex

Pierwsze urządzenia przeciwwybuchowe w osłonie ognioszczelnej wg wymagań normy PNE-17:1929 poddawane były jedynie badaniu wytrzymałości mechanicznej ciśnieniem statycznym oraz kontroli wymiarów szczelin ognioszczelnych. Dopiero norma PN-57/E-08101 wprowadziła wymagania przeprowadzania prób wybuchowych, rozpatrując niezależnie obydwa warunki bezpieczeństwa osłony ognioszczelnej: wytrzymałość mechaniczną na ciśnienie wybuchu (określone w normie) oraz sprawdzenie zabezpieczenia przed przeniesieniem się wybuchu.

Adaptacja norm europejskich w Polsce. Normy zharmonizowane z dyrektywą 9/94/WE (ATEX)

Wojciech Kwiatkowski

Strona: 31
Dział: Strefy Ex

Dyrektywa 9/94/WE (ATEX) jest dyrektywą „nowego podejścia”, zatem towarzyszą jej normy zharmonizowane. Natomiast dyrektywie (ATEX „USER”), jako tzw. dyrektywie BHP, nie towarzyszą normy zharmonizowane. W praktyce wprowadzania norm EN do systemu norm krajowych (PN) pierwszeństwo opracowania polskiej wersji językowej mają normy zharmonizowane.

Historia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Polsce – część II

Normalizacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w Polsce

Michał Górny

Strona: 51
Dział: Strefy Ex

Wraz z rozwojem świadomości zagrożeń wybuchem rozwijały się metody oceny urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wynikające z badań nad właściwościami wybuchowymi mieszanin gazów metody oceny odpowiednich konstrukcji ewoluowały wraz z rozwijającym się rynkiem urządzeń przeciwwybuchowych. Powstawały odpowiednie przepisy krajowe, zastąpione później normami technicznymi, zawierające konkretyzację wymagań i metod badawczych. Pamiętając, że bezpieczeństwo przeciwwybuchowe wywodzi się z górnictwa, przyjmujemy za rzecz oczywistą, że pierwsze polskie normatywne wymagania techniczne dotyczyły właśnie górnictwa węglowego.

Podstawy prawne dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Unii Europejskiej i Polsce

Stanisław Nowak

Strona: 51
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: normalizacja przepisy prawne
Spośród wielu zadawanych na szkoleniach pytań jedno powtarza się często: jakie są podstawy prawne dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Unii Europejskiej i Polsce.

Ochrona odgromowa obiektów i ograniczanie przepięć w obwodach iskrobezpiecznych w bazach paliw płynnych

Andrzej Sowa

Strona: 8
Dział: Strefy Ex

Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszkodzenia chronionego obiektu budowlanego oraz zainstalowanych w nim urządzeń. Szczególnie niebezpieczne są wyładowania piorunowe w obiekty zawierające strefy zagrożone pożarem lub wybuchem. W takich przypadkach zapewnienie bezpieczeństwa w czasie burzy wymaga przestrzegania zaleceń zawartych w normach ochrony odgromowej. Poniżej przedstawione zostaną ogólne informacje dotyczące tych norm.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex