Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Opracowanie zbiorowe


Nieelektryczne urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Opracowanie zbiorowe

Strona: 6
Dział: Strefy Ex

Zgodnie z normą urządzenia nieelektryczne oznaczają głównie urządzenia mechaniczne. Zakres środków zapobiegających wybuchowi i zabezpieczających przed wybuchem stosowanych w odniesieniu do urządzeń mechanicznych różni się od zakresu środków stosowanych w odniesieniu do urządzeń elektrycznych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Zezwolenia na wykonanie pracy

Opracowanie zbiorowe

Strona: 19
Dział: Strefy Ex

System pisemnych zezwoleń na wykonywanie prac w strefach zagrożonych wybuchem jest jednym z bardziej istotnych środków organizacyjnych stanowiących o zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Powinien być on jasno i klarownie skonstruowany, tak aby działał sprawnie, rzetelnie i niezawodnie. Podłożem jednej z większych katastrof, jakie miały miejsce w światowym przemyśle – wybuch i zniszczenie platformy wiertniczej PIPER ALFA na Morzu Północnym – był właśnie źle działający system zezwoleń.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex