Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: eksplotacja urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem


System wspomagający eksploatację urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z PN-EN 60079-17

Grzegorz Czesnowski

Strona: 4
Dział: Strefy Ex

Nasza firma, ściśle związana z przemysłem energetycznym, chemicznym, petrochemicznym oraz gazowniczym, opracowała narzędzie dla osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń elektrycznych na instalacjach zlokalizowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Użytkownicy bardzo często, zgłaszając potrzebę o pomoc w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń oraz omawiając występujące problemy związane z tematem, sami uczestniczyli przy tworzeniu systemu Inspector-Ex.

Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji urządzeń w energetyce

Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki dla Energetyki

Ireneusz Rogala

Strona: 41

W kwietniu 2013 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 marca tegoż roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, które weszło w życie 24 października 2013 r., zastępując poprzednie rozporządzenie w tej sprawie z roku 1999.

Instalowanie kabli i przewodów elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem

Stanisław Nowak, Mariusz Kwiatkowski

Strona: 40
Dział: Strefy Ex

Dla użytkownika eksploatującego urządzenia i instalacje w strefach zagrożonych wybuchem istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego jest prawidłowe, w zależności od rodzaju budowy, wprowadzenie, uszczelnienie i przyłączenie kabli i przewodów. W trakcie szkoleń z zakresu eksploatacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex) organizowanych przez ASE często padają pytania – jak należy prawidłowo wprowadzać kable lub przewody do urządzeń Ex i jakie kable są odpowiednie do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem? Poniższy tekst jest próbą odpowiedzi na te pytania na podstawie norm technicznych, długoletniego doświadczenia zawodowego i dobrej praktyki inżynierskiej oraz ma na celu rozstrzygnąć wątpliwości powstałe w czasie instalowania urządzeń Ex, a także podnieść ogólny stan wiedzy o zagadnieniach ATEX wśród osób pracujących w miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Zezwolenia na wykonanie pracy

Opracowanie zbiorowe

Strona: 19
Dział: Strefy Ex

System pisemnych zezwoleń na wykonywanie prac w strefach zagrożonych wybuchem jest jednym z bardziej istotnych środków organizacyjnych stanowiących o zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Powinien być on jasno i klarownie skonstruowany, tak aby działał sprawnie, rzetelnie i niezawodnie. Podłożem jednej z większych katastrof, jakie miały miejsce w światowym przemyśle – wybuch i zniszczenie platformy wiertniczej PIPER ALFA na Morzu Północnym – był właśnie źle działający system zezwoleń.

Wdrożenie zasad zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego na przykładzie technicznych i organizacyjnych rozwiązań w linii nawęglania Elektrowni Dolna Odra

Cz. 1

Krzysztof Chojnacki

Strona: 26
Dział: Strefy Ex

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działań prowadzących do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego zrealizowanych po zdarzeniu awaryjnym przez pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, w aspekcie wypracowanej metodyki, rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Nie jest to jednak wskazywanie jedynych możliwych rozwiązań, ponieważ przedstawione tu elementy są dostosowane do uwarunkowań technologicznych i organizacyjnych Elektrowni Dolna Odra i choć mogą zostać wdrożone w innych elektrowniach lub elektrociepłowniach, to jednak zawsze należy uwzględniać lokalną specyfikę danej instalacji.

Wdrożenie instrukcji eksploatacji urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem w elektrowni równolegle z oprogramowaniem wspomagającym eksploatację urządzeń

Jolanta Bladowska/Stadnicka

Strona: 33
Dział: Strefy Ex

Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym ma wpływ na poziom bezpieczeństwa instalacji oraz wydłużenie żywotności urządzeń. Jak pokazało doświadczenie, wprowadzenie w życie zapisów instrukcji eksploatacji wsparte działaniem systemu Inspector-Ex przyczyniło się zarówno do ułatwienia, jak i podwyższenia jakości prowadzonych kontroli oraz konserwacji urządzeń, a co się z tym wiąże – zwiększenia i utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji urządzeń w energetyce

List od Czytelnika
Strona: 87
Dział: Ad vocem

Na wstępie chciałbym podziękować Państwu za zaangażowanie w redakcję pisma technicznego, na którego łamach poruszane są sprawy ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, zwłaszcza w tak trudnym temacie, jakim jest bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem. Wszystkie artykuły zamieszczane w piśmie zawsze są przygotowane z najwyższą starannością i dbałością o szczegóły, dlatego też chciałbym wyjaśnić dwie kwestie, które zostały poruszone w artykule Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji urządzeń w energetyce zamieszczonym w nr. 2/2013 roku, a mianowicie: odpowiedzialności za wprowadzenie instrukcji oraz upoważnień i uprawnień osób wykonujących prace eksploatacyjne.

Inspector-Ex w Elektrociepłowni „Zofiówka”

Sebastian Ziemian

Strona: 4

Właściwa eksploatacja urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa całego obiektu. Nie jest to proste zadanie, zwłaszcza kiedy urządzeń jest dużo i pochodzą one od różnych producentów. Inspector-Ex znakomicie ułatwia nadzór nad urządzeniami, dlatego coraz więcej dużych zakładów wdraża u siebie ten system.

Wdrożenie zasad zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego na przykładzie technicznych i organizacyjnych rozwiązań w linii nawęglania Elektrowni Dolna Odra cz.2

Krzysztof Chojnacki

Strona: 38
Dział: Strefy Ex

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działań prowadzących do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego zrealizowanych po zdarzeniu awaryjnym przez pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, w aspekcie wypracowanej metodyki, rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Nie jest to jednak wskazywanie jedynych możliwych rozwiązań, ponieważ przedstawione tu elementy są dostosowane do uwarunkowań technologicznych i organizacyjnych Elektrowni Dolna Odra i choć mogą zostać wdrożone w innych elektrowniach lub elektrociepłowniach, to jednak zawsze należy uwzględniać lokalną specyfikę danej instalacji.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – zmiany w zakresie organizacji prac oraz eksploatacji urządzeń energetycznych. Wątpliwości interpretacyjne.

Jacek Czech

Strona: 78
Dział: Nie tylko Ex

Obowiązujące od 24 października 2013 r. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 492) wprowadza nowe definicje oraz regulacje prawne, których stosowanie w praktyce może powodować problemy interpretacyjne zarówno dla wytwórców, jak i użytkowników energii.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex