Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Tomasz Dudek


Grzejnictwo procesowe – zastosowanie elektrycznych urządzeń grzewczych w procesach technologicznych

Tomasz Dudek

Strona: 69

Słowa kluczowe: grzejnictwo przemysłowe

Systemy chłodzenia pasywnego

Klimatyzacja bez zużycia energii

Tomasz Dudek

Strona: 70

Rurociągi i sieci zasilające często biegną poprzez odległe obszary, takie jak pustynie, na których zwykle brak dostępu do bezpiecznego zasilania w energię. Na tych obszarach także bywają konieczne pomiary i nadzór na instalacjami technologicznymi. Systemy SCADA pobierają zazwyczaj niewiele energii, więc można je zasilać z ogniw słonecznych i baterii rezerwowych. Maksymalna temperatura w cieniu może osiągać 58°C, a w słońcu znacznie więcej. Bez żadnego chłodzenia temperatury wewnątrz kontenerów i obudów mogą przekraczać 80°C. W takich warunkach urządzenia elektroniczne nie będą już działać niezawodnie. Systemy klimatyzacji aktywnej, takie jak klimatyzatory ze sprężarkami i pochłaniaczami, wymagają zbyt wiele energii, aby można je zasilać z ogniw słonecznych. Rozwiązaniem jest zatem chłodzenie pasywne.

Kalkulacje zapotrzebowania mocy przewodów grzejnych dla rurociągów i armatury do stref Ex i poza strefami

Tomasz Dudek

Strona: 66

Największą i najważniejszą zaletą elektrycznych systemów grzewczych jest precyzyjne sterowanie przepływem ciepła do podgrzewanych produktów oraz szybkość i łatwość montażu. Dobrze zaprojektowany elektryczny system grzewczy stosowany w procesach, w których uczestniczą płynne i lepkie materiały, zapewnia wymaganą ochronę przed zamarzaniem, utrzymanie lub podniesienie temperatury.

Systemy grzewcze eliminujące odkładanie się materiałów sypkich na ściankach silosów, zsypów itp. stosowanych w warunkach przemysłowych

Tomasz Dudek

Strona: 66

Wprowadzenie biomasy do systemu nawęglania w elektrowniach/ elektrociepłowniach doprowadziło do pojawienia się zjawisk, które zaburzyły dotychczasowe praktyki eksploatacyjne związane z używaniem jako paliwa wyłącznie węgla kamiennego. Do wielu nowych problemów, z którymi, po wprowadzeniu biomasy do spalania, muszą się borykać służby utrzymania ruchu zakładu energetycznego, doszło zjawisko oblepiania się wilgotnej biomasy na ściankach silosu. W pobliżu przewężenia zbiornika przy miejscu połączenia silosa czy zsypu do rurociągu, występuje często zaczopowanie albo zaklejenie miejsca wlotu, które uniemożliwia dalsze dozowanie materiału.

Grzałki i podgrzewacze elektryczne do ogrzewania mediów w zbiornikach magazynowych i technologicznych

Tomasz Dudek

Strona: 82

W artykule tym chcemy zwrócić uwagę na korzyści, jakie daje zastosowanie różnego rodzaju grzałek elektrycznych i podgrzewaczy wykorzystywanych do podgrzewu, utrzymania temperatury w zbiornikach oraz rurociągach transportujących media z/lub do zbiornika.

Przygotuj się do zimy – dziesięć praktycznych wskazówek

Konserwację prewencyjną należy przeprowadzić już teraz, aby mieć pewność, że kiedy nadejdzie zima, system ogrzewania rurociągów będzie sprawny.

Tomasz Dudek

Strona: 88

Słowa kluczowe: grzejnictwo przemysłowe
Mamy jesień, po której nieuchronnie przychodzi zima. Wkrótce rurociągi i procesy przemysłowe znów będą narażone na ujemne temperatury.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex