Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Grzegorz Kulczykowski


Komunikacja ryzyka w w zarządzaniu bezpieczeństwem procesowym Cz. II

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 63

Ogólne wytyczne dotyczące treści informacji podawanych społeczeństwu dyrektywa 82/501/EWG – załącznik VII [17] dzielą informację przekazywaną społeczeństwu narażonemu na skutki poważnej awarii na dwie zasadnicze grupy: techniczną i pragmatyczną.

Szkolenie ATEX–Technika przeciwwybuchowa na promie podczas rejsu po Bałtyku

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 17

Słowa kluczowe: szkolenia
Godną uwagi formułą organizacyjną jest szkolenie na statku morskim.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex