Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Grzegorz Kulczykowski


Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w energetyce

II Konferencja ATEX ENERGO w Sopocie

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 81
Dział: Relacje

Słowa kluczowe: energetyka
Wprowadzenie biomasy do układów nawęglania w energetyce wpłynęło bardzo poważnie na bezpieczeństwo przeciwwybuchowe. Pył biomasy ma zupełnie inne właściwości przeciwwybuchowe niż paliwo tradycyjne, jest kilka razy bardziej podatny na wybuch. Zmusza to zakłady energetyczne do ponownego przyjrzenia się zagadnieniom bezpieczeństwa i wprowadzenia adekwatnych do tej sytuacji środków ochrony pracowników i zakładu. Tragiczny w skutkach wybuch pyłu w elektrowni w 2010 roku w bolesny sposób potwierdził ciężar tego zagrożenia. Prelekcje Konferencji ATEX ENERGO 2011 były tak dobrane, by pokazać uczestnikom kierunki działań, które pozwolą uzyskać na tyle wysoki poziom bezpieczeństwa, by do takich zdarzeń więcej już nie dochodziło.

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe – szkolenia Akademii Bezpieczeństwa ASE

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 84

Słowa kluczowe: szkolenia

VII Konferencja „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje”

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 93
Dział: Relacje

Tematem VII Konferencji „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje”, odbywającej się w Krakowie w dniach 12–13 stycznia br., były „Zbiorniki, rurociągi, instalacje – magazynowanie, transfer, dystrybucja mediów w branży paliwowej, chemicznej i energetycznej”. Organizatorzy zaproponowali w tym roku szerszy zakres tematów, kierując ofertę w stronę odbiorców z nowych branż: energetyki i przemysłu chemicznego. Tradycyjnie imprezę organizowały firmy Automatic Systems Engineering, Emerson Process Management oraz Tyco Thermal Control. Pomysł przyniósł dobre efekty – w konferencji wzięło udział blisko dwustu uczestników, wygłoszono dwadzieścia dziewięć interesujących prelekcji.

Siedziba ASE wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2011”

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 71
Dział: Relacje

Wykonanie systemu pomiaroworozliczeniowego na zbiorniku oleju lekkiego w Elektrowni Pątnów II

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 60

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, która weszła w życie 31 marca 2009 roku, w artykule 32 zwalnia z podatku akcyzowego m.in. wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej – o ile spełnione są określone warunki podane zarówno w tej ustawie, jak i w wielu innych aktach prawnych. Skorzystanie z dobrodziejstw ustawy pozwala elektrowni obniżyć koszt produkcji energii. Przywilej korzystnego finansowo zwolnienia obwarowany jest jednak ostrymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania i pomiaru zużywanego paliwa.

Bateria centralna zasilania awaryjnego w fabryce biodiesla w Malborku

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 56
Dział: Strefy Ex

Problem zasilania awaryjnego oświetlenia w strefach zagrożonych wybuchem rozwiązuje się zwykle poprzez stosowanie opraw z zasilaniem indywidualnym, a więc z baterią NiCd dołączoną do każdego z punktów oświetleniowych. Tymczasem w Zakładach Produkcji Biopaliw firmy Biopaliwa S.A. w Malborku wybrano ciekawe rozwiązanie: zastosowano baterię centralną. Ze względu na dużą ilość opraw wymaganych w strefie 1 oraz na zewnątrz budynku, w strefie 2, zdecydowano się na rozwiązanie wygodniejsze i w perspektywie znacznie tańsze, poprzez zastosowanie do zasilania awaryjnego baterii centralnej. Oprawy oświetleniowe oraz baterię centralną zapewniła firma ASE, korzystając z oferty R.STAHL.

Kompleksowa realizacja systemu ogrzewania elektrycznego rurociągów i zbiorników na instalacjach budowanych w ramach Programu 10+ rafinerii Grupy LOTOS

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 84

Zaprojektowanie i wykonanie systemów grzewczych aż na dziewięciu budowanych obiektach zlecono ASE. Każda z instalacji posiadała swoją odrębną specyfikę: technologię, dobór ogrzewania, charakterystykę itp. Zadanie to powierzono ASE ze względu na dobre referencje, duże doświadczenie i udane wcześniejsze realizacje. Warto zaznaczyć, że wymagania Grupy LOTOS znacznie wykraczają poza standardy polskich norm, zarówno co do jakości wykonania, jak i stopnia zabezpieczeń.

ENERGETAB 2010

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 91
Dział: Relacje

Słowa kluczowe: energetyka
W dniach 14-16 września 2010 roku odbyły się w Bielsku – Białej największe w branży elektroenergetycznej międzynarodowe targi ENERGETAB 2010.

Sesja szkoleniowa „ATEX – bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w zastosowaniach przemysłowych”

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 34

Słowa kluczowe: szkolenia
Specjaliści z branży przemysłowej muszą być na bieżąco z aktualną i bardzo obszerną wiedzą o bezpieczeństwie. Ze względu na to, że są bardzo zajęci, zależy im na jednorazowym, intensywnym szkoleniu. Program dwudniowej sesji obejmuje tematykę podejmowaną w trakcie sześciu odrębnych szkoleń. Zajęcia prowadzi kilku najwyższej klasy ekspertów.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex