Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Kategoria: Ekspertyzy i szkolenia


Audyt wstępny ATEX instalacji nawęglania w elektrowni

Paweł Wąsowicz

Strona: 24

Przypadki wybuchu w instalacjach nawęglania w elektrowniach sprawiły, że od roku 2010 wiele zakładów produkujących energię zajęło się problemem przystosowania młynów węglowych do bezpiecznego współmielenia biomasy. Wynikało to również z zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy wobec większości elektrowni/elektrociepłowni w Polsce, które nakazywały podjęcie takich działań. Młyn węglowy z założenia nie jest bowiem przygotowany konstrukcyjnie do realizacji procesu mielenia węgla kamiennego zanieczyszczonego w znacznym stopniu materiałem organicznym (biomasą).

Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego w dużych zakładach przemysłu chemicznego

Ireneusz Rogala

Strona: 26

Coraz szybszy rozwój obiektów i systemów produkcyjnych z wieloma węzłami krytycznymi zmusza duże zakłady przemysłu procesowego do wprowadzenia nowoczesnych systemów zarządzania bezpieczeństwem. Jeden z dużych zakładów przemysłu chemicznego zaprosił Dział Ekspertyz firmy ASE do współpracy i przedstawienia propozycji sposobu wykonania takiego systemu. We współpracy z Politechniką Gdańską Dział Ekspertyz ASE zaproponował i zrealizował jako pierwszy krok Audyt wstępny systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym i funkcjonalnym.

Modernizacja instalacji spalania w kotłach elektrowni w celu obniżenia emisji NOx – analiza bezpieczeństwa

Rafał Frączek

Strona: 30

Nowe przepisy ochrony środowiska dotyczące konieczności ograniczenia emisji NO x do atmosfery wymagają od zakładów produkujących energię przeprowadzenia modernizacji instalacji spalania w kotłach. Aby to zrealizować, należy wykonać analizę zagrożeń, a następnie projekt i wdrożenie. Firma ASE wykonała analizę HAZOP dla modernizowanej instalacji w elektrowni w obecności użytkownika, projektanta oraz dostawcy technologii z Niemiec.

Dostosowanie mieszalników do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Grzegorz Orlikowski

Strona: 32

Wprowadzenie w procesie produkcyjnym zmian polegających na zastosowaniu substancji o odmiennych właściwościach lub zmianie parametrów procesowych może skutkować tym, że maszyna będzie pracowała poza zakresem bezpiecznych warunków pracy określonych przez producenta.

Sesja szkoleniowa „ATEX – bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w zastosowaniach przemysłowych”

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 34

Słowa kluczowe: szkolenia
Specjaliści z branży przemysłowej muszą być na bieżąco z aktualną i bardzo obszerną wiedzą o bezpieczeństwie. Ze względu na to, że są bardzo zajęci, zależy im na jednorazowym, intensywnym szkoleniu. Program dwudniowej sesji obejmuje tematykę podejmowaną w trakcie sześciu odrębnych szkoleń. Zajęcia prowadzi kilku najwyższej klasy ekspertów.

System zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem wybuchu na instalacji nawęglania na obiegach młynowych w elektrociepłowni – projekt wykonawczy montażu urządzeń

Janusz Bułakowski

Strona: 26

Biproraf wspólnie z ASE podjął wyzwanie postawione przez jedną z dolnośląskich elektrociepłowni – obliczeń wytrzymałościowych układów obiegów młynowych oraz projektu wykonawczego montażu urządzeń zabezpieczeń przed wybuchem na tych obiegach. Przedsięwzięcie znacząco zwiększyło bezpieczeństwo na instalacji nawęglania

Modernizacja kotła po zmianie rodzaju zastosowanego paliwa – analiza HAZOP, określenie wymagań bezpieczeństwa dla funkcji bezpieczeństwa

Rafał Frączek

Strona: 30

Zarząd elektrowni zadecydował o zmianie rodzaju paliwa stosowanego w procesie technologicznym w kotle parowym. Modernizacja kotła zobligowała elektrownię do przeprowadzenia analizy HAZOP i oceny wyników modernizacji.

Weryfikacja SIL systemu detekcji gazu CO2 w browarze

Tomasz Barnert

Strona: 36

Dwutlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym, cięższym od powietrza i do tego bardzo niebezpiecznym dla ludzi. Po przekroczeniu odpowiednich progów stężenia w powietrzu prowadzi do gwałtownego niedotlenienia, a niejednokrotnie także do szybkiej śmierci. Co roku w przemyśle browarniczym w wyniku zatrucia dwutlenkiem węgla umiera kilka osób. Tragedii tych można by uniknąć stosując niezawodne systemy detekcji gazu CO2.

Ekspertyza stanu technicznego zbiornika oraz powłok antykorozyjnych i malarskich

Rafał Frączek

Strona: 40

ASE od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z opomiarowaniem i legalizacją zbiorników, zabezpieczeniem przed wyciekiem oraz badaniem właściwości powłok.

Przyszłość gospodarki olejowej w energetyce – wymogi, wyzwania, perspektywa realizacji

Rafał Frączek

Strona: 36

Słowa kluczowe:
W związku z zaostrzeniem limitów dotyczących emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz ze względu na trendy panujące na rynku mazutu Grupa Technologiczna ASE proponuje model realizacji zmian i dostosowania obiektów do nowych wymagań dla gospodarki olejowej oparty na przeprowadzeniu wielobranżowego „Audytu Prawno-Ekonomicznego Gospodarki Olejowej”. Dzięki takiemu audytowi możliwe będzie uzasadnione podjęcie decyzji związanych z niejednokrotnie wielomilionowymi inwestycjami mającymi wpływ na zapewnienie ciągłości zysków z prowadzonej działalności zakładu.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex