Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: elektrownia gazowa


Systemy chromatograficzne w wykonaniu przeciwwybuchowym do analizy paliwa w elektrowniach gazowych

Helmut Schulz, Wolfgang Moller

Strona: 23
Dział: Strefy Ex

W celu zapewnienia odpowiedniej wydajności i niezawodności działania turbin w elektrowniach gazowych wymagany jest ciągły monitoring i kontrola parametrów spalania i kaloryczności paliwa. W tym celu, za pomocą chromatografów gazowych, oznacza się wartości wybranych parametrów fizykochemicznych. Oznacza to konieczność zastosowania technik analitycznych oraz aparatury w obszarach o zwiększonym ryzyku wystąpienia zagrożeń wybuchowych.

System Total Safety Commander na straży bezpieczeństwa bloku gazowego

Piotr Pomorski

Strona: 32

Total Safety Commander stanowi nadrzędny system monitorujący pracę podsystemów związanych z bezpieczeństwem obiektu, stanowiący kolejną, niezależną warstwę zabezpieczeń.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex