Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: gazy


Niebezpieczne substancje w stanie gazowym. Tlenek węgla (II)

Paweł Wąsowicz

Strona: 36
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: gazy tlenek węgla

Zagrożenia związane z LNG i metody łagodzenia dyspersji przy pomocy kurtyny wodnej 2D

Tomasz Olewski

Strona: 16
Dział: Strefy Ex

Klasyfikacja gazów palnych

Piotr Madej

Strona: 87
Dział: Ad vocem

Słowa kluczowe: gazy

Niebezpieczne substancje w stanie gazowym. Metan

Paweł Wąsowicz

Strona: 41
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: detekcja detektor gazu gazy metan

Niebezpieczne substancje w stanie gazowym. Siarkowodór

Paweł Wąsowicz

Strona: 43
Dział: Strefy Ex

System oczyszczania gazów wg sposobu Reither/Bayer-Reither

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 64
Dział: Nie tylko Ex

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Biproraf Sp. z o.o., firma projektująca dla przemysłu naftowego, chemicznego, petrochemicznego i gazowniczego z dużym doświadczeniem i dorobkiem, wprowadza na polski rynek system oczyszczania gazów wg sposobu firm Bayer-Reither – nowoczesny system służący do separacji aerozolu od drobnych płynów lub pyłów za pomocą zmodyfikowanej płuczki Venturiego. Biproraf jest jedynym przedstawicielem na Polskę tego bardzo ekonomicznego i skutecznego rozwiązania.

Klasyfikowanie stref zagrożonych wybuchem w sieci gazowej

Andrzej Barczyński, Paweł Barczyński

Strona: 91
Dział: Ad vocem

Po opublikowaniu artykułu dr. inż. Andrzeja Barczyńskiego „Klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem w sieci gazowej” w „Magazynie Ex” nr 4/2011 nadszedł do Redakcji list od Czytelnika, który zamieszczamy wraz z odpowiedzią Autora.

Detekcja gazów w zapewnieniu bezpieczeństwa wybuchowego w energetyce

Konrad Ciebień

Strona: 61

Podstawowym zadaniem systemu detekcji jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Systemy tego rodzaju pozwalają na uniknięcie niebezpieczeństwa uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub całych instalacji technologicznych. Ważny w aspekcie ekonomicznym jest fakt umożliwienia lepszej kontroli jakości i wydajności procesu technologicznego. Odpowiednia ochrona przed zagrożeniami powinna być zastosowana wszędzie tam, gdzie są wykorzystywane substancje niebezpieczne, jak i w miejscach ich składowania.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex