Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: budowa wzmocniona "e"


Zastosowanie ochrony przeciwwybuchowej typu „budowa wzmocniona” dla napędów zasilanych z przemienników częstotliwości

Christian Lehrmann

Strona: 35
Dział: Strefy Ex

Napędy zasilane z przemienników częstotliwości posiadają duży potencjał redukcji zużycia energii, szczególnie w przypadku napędów maszyn przepływowych. Powoduje to chęć modyfikacji istniejących urządzeń. Ponieważ silniki o budowie wzmocnionej >e< są często wykorzystywane w strefach zagrożonych wybuchem, w interesie ich użytkownika leży znalezienie oszczędnego i elastycznego rozwiązania dla ich pracy z przemiennikiem, szczególnie przy większych napędach

Silniki elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem pyłów w zakładach energetycznych

Piotr Szymański

Strona: 51
Dział: Strefy Ex

Silniki elektryczne są urządzeniami powszechnie stosowanymi w elektrowniach. Wśród urządzeń, w których stanowią istotny element wyposażenia, możemy wymienić przenośniki taśmowe na liniach nawęglania, próbopobieraki, młynki nożowe, rozdrabniacze, wentylatory, młyny kulowe, napędy suwnic, osprzęt wywrotnicy i wiele innych. Silniki te muszą pracować niekiedy w bardzo trudnych warunkach. Szczególnym miejscem pracy silnika elektrycznego jest strefa zagrożona wybuchem pyłów.

Systemy chromatograficzne w wykonaniu przeciwwybuchowym do analizy paliwa w elektrowniach gazowych

Helmut Schulz, Wolfgang Moller

Strona: 23
Dział: Strefy Ex

W celu zapewnienia odpowiedniej wydajności i niezawodności działania turbin w elektrowniach gazowych wymagany jest ciągły monitoring i kontrola parametrów spalania i kaloryczności paliwa. W tym celu, za pomocą chromatografów gazowych, oznacza się wartości wybranych parametrów fizykochemicznych. Oznacza to konieczność zastosowania technik analitycznych oraz aparatury w obszarach o zwiększonym ryzyku wystąpienia zagrożeń wybuchowych.

Wciągarka przemysłowa w wykonaniu przeciwwybuchowym zapewniająca dostęp do zbiornika LNG

Steffan Koller i Tobias Popp

Strona: 30
Dział: Strefy Ex

W Barcelonie koniecznie było zastosowanie dwóch obudowanych wciągarek przemysłowych typu SH400 (o udźwigu do 400 kg lub 5 osób) zgodnych z normą EN 81, z dwoma poziomami wyładunkowymi dającymi dostęp do dwóch 60-metrowych zbiorników LNG (rys. 1 i 2). Co więcej, urządzenie musiało nadawać się do instalacji w strefie 2, dla grupy IIB i klasy temperaturowej T3 (rys. 3). Głównym przeznaczeniem urządzenia było umożliwienie bezpiecznego dostępu pracowników serwisu i konserwacji do instalacji, a także transportowanie urządzeń i materiałów na wysokości 38 m i 48 m.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex