Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: LED


R.Stahl wprowadza na rynek nowoczesne i ekonomiczne oświetlenie LED

Łukasz Żyliński

Strona: 16

Słowa kluczowe: LED oświetlenie
Od 2014 roku firma R.Stahl zacznie dostarczać rozwiązania ledowe do wszystkich zadań oświetleniowych.

Bezpieczne i niezawodne oprawy LED w wykonaniu przeciwwybuchowym

Grzegorz Czesnowski

Strona: 7
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: LED oświetlenie
Technologia LED od kilku lat znajduje coraz większe zastosowanie w różnych obszarach ludzkiej aktywności. Oświetlenie ledowe znajdziemy w przestrzeni miejskiej, w budynkach użyteczności publicznej (szczególnie w hotelarstwie i gastronomii), w obiektach sportowych, handlowych oraz mieszkaniach. Coraz szersze zastosowanie znajduje to oświetlenie w obiektach przemysłowych, takich jak hale produkcyjne oraz centra logistyczne. OSRAM – światowy potentat w produkcji oświetlenia – poinformował, że blisko 25% sprzedaży stanowią już produkty oparte na technologii LED. Powszechnie uważa się oświetlenie LED za niezawodne i energooszczędne, charakteryzuje się ono również dobrym rozprowadzaniem światła. Technologia LED wkracza także na instalacje, w których występują strefy zagrożone wybuchem.

Innowacyjny System Oświetlenia Podstawowego, Awaryjnego i Ewakuacyjnego do przestrzeni zagrożonych wybuchem z zastosowaniem opraw wykonanych w technologii LED

Edward Pęcak

Strona: 25
Dział: Strefy Ex

Konstruktorzy Grupy Technologicznej ASE podjęli działania przystosowania opraw LED serii 6036 i 6039 produkowanych przez firmę R. STAHL do kompleksowego oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach przemysłowych, jak również na instalacjach zewnętrznych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem pyłów i gazów palnych, tj. 1, 21, 2 oraz 22. Oferowany system spełnia wymagania zawarte w normach: PN-EN 1838:2013 „Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”.

Modernizacja instalacji oświetlenia obiektu związanego z przesyłem gazu

Aleksandra Rutkowska

Strona: 7

Inwestor zlecił wymianę opraw świetlówkowych i żarowych na nowoczesne oprawy w technologii LED producenta R.STAHL o identycznych parametrach natężenia oświetlenia.

Oprawy oświetleniowe LED w świetle wymagań najnowszej edycji normy PN-EN 60079-28

Grzegorz Czesnowski

Strona: 6
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: LED oprawa oświetleniowa
W pierwszej dekadzie XXI wieku wiodące firmy produkujące urządzenia do stref zagrożonych wybuchem, takie jak R. Stahl, zaczęły stosować w oprawach oświetleniowych diody elektroluminescencyjne LED. Jednak w tamtym okresie, przy projektowaniu, a następnie certyfikowaniu opraw zawierających źródła LED na ogół nie brano pod uwagę wymagań zawartych w pierwszej edycji normy IEC 60079-28 „Zabezpieczenie urządzeń oraz systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne” opublikowanej w roku 2007. Uważano bowiem, że norma ta ma zastosowanie do systemów laserowych dużej mocy i komunikacji światłowodowej, a jedynie w małym stopniu odnosi się do diod LED.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex