Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Kategoria: Elektrotechnika Ex


CCTV w energetyce

Łukasz Żyliński

Strona: 4

Słowa kluczowe: kamera CCTV
Ze względu na występowanie pyłowych stref zagrożonych wybuchem zakład elektrociepłowni, chcąc ograniczyć poruszanie się pracowników w zagrożonym obszarze, zdecydował się na wprowadzenie monitoringu wizyjnego w newralgicznych punktach swojej instalacji. Firma ASE przygotowała system monitoringu spełniający wymogi stawiane przez lokalne przepisy oraz wymagania Klienta i dostarczyła kompletne rozwiązanie.

System Inspector-Ex. Nowoczesna aplikacja do prowadzenia efektywnej kontroli i konserwacji urządzeń elektrycznych

Grzegorz Czesnowski

Strona: 8

Słowa kluczowe: Inspector-Ex
Inspector-Ex jest systemem wspomagającym eksploatację urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Stanowi potężne i przydatne narzędzie dla służb utrzymania ruchu oraz osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń elektrycznych w zakładach, w których występują strefy zagrożenia wybuchem.

Awaryjne oprawy oświetleniowe firmy R.STAHL uzyskały świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP

Aleksandra Rutkowska

Strona: 10

Słowa kluczowe: oświetlenie
Zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od 2010 roku oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego powinny posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez jednostki badawczo-rozwojowe Państwowej Straży Pożarnej. Oprawy serii EXLUX 6000 oraz 6008 firmy R.STAHL, dostarczane przez ASE , jako pierwsze na polskim rynku markowe oprawy uzyskały takie świadectwo.

Monitoring wizyjny w przemyśle wydobywczym i wiertniczym

Łukasz Żyliński

Strona: 4

Opary i gazy wydobywające się podczas odwiertów różnych złóż w połączeniu z powietrzem mogą stworzyć atmosferę wybuchową. System wizyjny stosowany na urządzeniach wiertniczych powinien być dedykowany do przestrzeni zagrożonych wybuchem

Rozłączniki bezpieczeństwa (Ex) R. Stahl serii 8537

sprawdzone rozwiązanie dla aplikacji wymagających najwyższego poziomu bezpieczeństwa

Tomasz Kochanowski

Strona: 8

Zgodnie z normą maszynową PN-EN 60204-1 każda maszyna elektryczna zasilana zewnętrznie lub ze źródłem zasilania umieszczonym na maszynie powinna być wyposażona w urządzenie umożliwiające izolację elektryczną zasilania. Jest to zwłaszcza istotne przy pracach remontowych i serwisowych dla zagwarantowania bezpieczeństwa obsługi

Inspector-Ex – wdrożenia w energetyce

Łukasz Żyliński

Strona: 12

Słowa kluczowe: energetyka Inspector-Ex
Producenci urządzeń nie podają precyzyjnych wymagań dotyczących tego, jak dane urządzenia kontrolować i eksploatować. Użytkownik zostaje z problemem sam. Jest to trudna kwestia zwłaszcza dla zakładów, które wcześniej nie miały do czynienia z dostosowaniem urządzeń do wymogów bezpieczeństwa dla stref zagrożonych wybuchem.

R.Stahl wprowadza na rynek nowoczesne i ekonomiczne oświetlenie LED

Łukasz Żyliński

Strona: 16

Słowa kluczowe: LED oświetlenie
Od 2014 roku firma R.Stahl zacznie dostarczać rozwiązania ledowe do wszystkich zadań oświetleniowych.

Bezobsługowy zasilacz z kondensatorami magazynującymi energię

Łukasz Żyliński

Strona: 20

Słowa kluczowe: urządzenia elektryczne Ex
Automatic Systems Engineering wprowadziła do swojej oferty nowe rozwiązanie firmy R.Stahl: bezobsługowy kompaktowy zasilacz UPS Ex de z kondensatorami magazynującymi energię przeznaczony do stref 1/21 i 2/22.

Inspector-Ex w Elektrociepłowni „Zofiówka”

Sebastian Ziemian

Strona: 4

Właściwa eksploatacja urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa całego obiektu. Nie jest to proste zadanie, zwłaszcza kiedy urządzeń jest dużo i pochodzą one od różnych producentów. Inspector-Ex znakomicie ułatwia nadzór nad urządzeniami, dlatego coraz więcej dużych zakładów wdraża u siebie ten system.

Osłony ognioszczelne Ex d dobór i stosowanie

Tomasz Kochanowski

Strona: 10

Słowa kluczowe: osłona ognioszczelna "d"
Dobór osłon ognioszczelnych jest procesem złożonym, który powinien uwzględniać zarówno wymagania instalacji użytkownika, jak i ograniczenia wynikające z zastosowanej aparatury/urządzeń.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex