Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Grzegorz Czesnowski


System Inspector-Ex. Nowoczesna aplikacja do prowadzenia efektywnej kontroli i konserwacji urządzeń elektrycznych

Grzegorz Czesnowski

Strona: 8

Słowa kluczowe: Inspector-Ex
Inspector-Ex jest systemem wspomagającym eksploatację urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Stanowi potężne i przydatne narzędzie dla służb utrzymania ruchu oraz osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń elektrycznych w zakładach, w których występują strefy zagrożenia wybuchem.

System wspomagający eksploatację urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z PN-EN 60079-17

Grzegorz Czesnowski

Strona: 4
Dział: Strefy Ex

Nasza firma, ściśle związana z przemysłem energetycznym, chemicznym, petrochemicznym oraz gazowniczym, opracowała narzędzie dla osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń elektrycznych na instalacjach zlokalizowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Użytkownicy bardzo często, zgłaszając potrzebę o pomoc w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń oraz omawiając występujące problemy związane z tematem, sami uczestniczyli przy tworzeniu systemu Inspector-Ex.

Bezpieczne i niezawodne oprawy LED w wykonaniu przeciwwybuchowym

Grzegorz Czesnowski

Strona: 7
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: LED oświetlenie
Technologia LED od kilku lat znajduje coraz większe zastosowanie w różnych obszarach ludzkiej aktywności. Oświetlenie ledowe znajdziemy w przestrzeni miejskiej, w budynkach użyteczności publicznej (szczególnie w hotelarstwie i gastronomii), w obiektach sportowych, handlowych oraz mieszkaniach. Coraz szersze zastosowanie znajduje to oświetlenie w obiektach przemysłowych, takich jak hale produkcyjne oraz centra logistyczne. OSRAM – światowy potentat w produkcji oświetlenia – poinformował, że blisko 25% sprzedaży stanowią już produkty oparte na technologii LED. Powszechnie uważa się oświetlenie LED za niezawodne i energooszczędne, charakteryzuje się ono również dobrym rozprowadzaniem światła. Technologia LED wkracza także na instalacje, w których występują strefy zagrożone wybuchem.

Oprawy oświetleniowe LED w świetle wymagań najnowszej edycji normy PN-EN 60079-28

Grzegorz Czesnowski

Strona: 6
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: LED oprawa oświetleniowa
W pierwszej dekadzie XXI wieku wiodące firmy produkujące urządzenia do stref zagrożonych wybuchem, takie jak R. Stahl, zaczęły stosować w oprawach oświetleniowych diody elektroluminescencyjne LED. Jednak w tamtym okresie, przy projektowaniu, a następnie certyfikowaniu opraw zawierających źródła LED na ogół nie brano pod uwagę wymagań zawartych w pierwszej edycji normy IEC 60079-28 „Zabezpieczenie urządzeń oraz systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne” opublikowanej w roku 2007. Uważano bowiem, że norma ta ma zastosowanie do systemów laserowych dużej mocy i komunikacji światłowodowej, a jedynie w małym stopniu odnosi się do diod LED.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex