Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: oświetlenie


Modernizacja urządzeń elektrycznych na liniach nawęglania zakładów energetycznych uwzględniająca wymogi dyrektyw ATEX

Piotr Szymański

Strona: 42
Dział: Strefy Ex

Realizacja przepisów zawartych w dyrektywach ATEX 94/9/ WE oraz 1999/92/WE nakłada na zakłady energetyczne wymóg przeprowadzenia modernizacji osprzętu elektrycznego znajdującego się na obiektach zakładu. Celem artykułu jest prezentacja procesu modernizacji urządzeń elektrycznych na liniach nawęglania elektrowni/elektrociepłowni w aspekcie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Bateria centralna zasilania awaryjnego w fabryce biodiesla w Malborku

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 56
Dział: Strefy Ex

Problem zasilania awaryjnego oświetlenia w strefach zagrożonych wybuchem rozwiązuje się zwykle poprzez stosowanie opraw z zasilaniem indywidualnym, a więc z baterią NiCd dołączoną do każdego z punktów oświetleniowych. Tymczasem w Zakładach Produkcji Biopaliw firmy Biopaliwa S.A. w Malborku wybrano ciekawe rozwiązanie: zastosowano baterię centralną. Ze względu na dużą ilość opraw wymaganych w strefie 1 oraz na zewnątrz budynku, w strefie 2, zdecydowano się na rozwiązanie wygodniejsze i w perspektywie znacznie tańsze, poprzez zastosowanie do zasilania awaryjnego baterii centralnej. Oprawy oświetleniowe oraz baterię centralną zapewniła firma ASE, korzystając z oferty R.STAHL.

NHP i STAHL oświetlają elektrownie w Nowej Południowej Walii

Dwie z największych elektrowni Nowej Południowej Walii w Australii podczas ostatniej modernizacji instalacji oświetleniowych wybrały rozwiązania NHP STAHL.

Aleksandra Rutkowska

Strona: 62
Dział: Strefy Ex

Obie elektrownie podczas modernizacji poszukiwały do swoich obiektów nowych produktów oświetleniowych. Spośród wielu rozpatrywanych propozycji wybrano ofertę NHP-STAHL.

Awaryjne oprawy oświetleniowe firmy R.STAHL uzyskały świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP

Aleksandra Rutkowska

Strona: 10

Słowa kluczowe: oświetlenie
Zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od 2010 roku oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego powinny posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez jednostki badawczo-rozwojowe Państwowej Straży Pożarnej. Oprawy serii EXLUX 6000 oraz 6008 firmy R.STAHL, dostarczane przez ASE , jako pierwsze na polskim rynku markowe oprawy uzyskały takie świadectwo.

R.Stahl wprowadza na rynek nowoczesne i ekonomiczne oświetlenie LED

Łukasz Żyliński

Strona: 16

Słowa kluczowe: LED oświetlenie
Od 2014 roku firma R.Stahl zacznie dostarczać rozwiązania ledowe do wszystkich zadań oświetleniowych.

Bezpieczne i niezawodne oprawy LED w wykonaniu przeciwwybuchowym

Grzegorz Czesnowski

Strona: 7
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: LED oświetlenie
Technologia LED od kilku lat znajduje coraz większe zastosowanie w różnych obszarach ludzkiej aktywności. Oświetlenie ledowe znajdziemy w przestrzeni miejskiej, w budynkach użyteczności publicznej (szczególnie w hotelarstwie i gastronomii), w obiektach sportowych, handlowych oraz mieszkaniach. Coraz szersze zastosowanie znajduje to oświetlenie w obiektach przemysłowych, takich jak hale produkcyjne oraz centra logistyczne. OSRAM – światowy potentat w produkcji oświetlenia – poinformował, że blisko 25% sprzedaży stanowią już produkty oparte na technologii LED. Powszechnie uważa się oświetlenie LED za niezawodne i energooszczędne, charakteryzuje się ono również dobrym rozprowadzaniem światła. Technologia LED wkracza także na instalacje, w których występują strefy zagrożone wybuchem.

Innowacyjny System Oświetlenia Podstawowego, Awaryjnego i Ewakuacyjnego do przestrzeni zagrożonych wybuchem z zastosowaniem opraw wykonanych w technologii LED

Edward Pęcak

Strona: 25
Dział: Strefy Ex

Konstruktorzy Grupy Technologicznej ASE podjęli działania przystosowania opraw LED serii 6036 i 6039 produkowanych przez firmę R. STAHL do kompleksowego oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach przemysłowych, jak również na instalacjach zewnętrznych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem pyłów i gazów palnych, tj. 1, 21, 2 oraz 22. Oferowany system spełnia wymagania zawarte w normach: PN-EN 1838:2013 „Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”.

Modernizacja instalacji oświetlenia obiektu związanego z przesyłem gazu

Aleksandra Rutkowska

Strona: 7

Inwestor zlecił wymianę opraw świetlówkowych i żarowych na nowoczesne oprawy w technologii LED producenta R.STAHL o identycznych parametrach natężenia oświetlenia.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex