Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: grzejnictwo przemysłowe


Monitorowanie i sterowanie w elektrycznych systemach grzewczych

Jerzy Truchan

Strona: 65

Rozwiązaniem, które zachowuje zalety wyżej omówionych rozwiązań, a zarazem pozostaje wolne od ich wad, są systemy NGC firmy DigiTrace. Umożliwiają one monitorowanie i sterowanie systemów grzewczych. Modułowa struktura systemów NGC pozwala na bardzo dużą elastyczność w doborze, budowie i konfiguracji poszczególnych elementów.

Porównanie systemów sterowania DTS DigiTrace NGC-30 oraz NGC-40

Ewelina Lurka

Strona: 76

Zdalna regulacja i monitorowanie przemysłowych instalacji przewodów grzejnych nabierają coraz większego znaczenia. Ograniczenie liczby pracowników konserwacji, w połączeniu z potrzebą bezpiecznej i niezawodnej pracy, zwiększyło zapotrzebowanie na zdalny dostęp do najważniejszych danych dotyczących integralności instalacji przewodów grzejnych. W celu zwiększenia jakości produkcji i wydajności konieczne jest kontrolowanie większej liczby obwodów, przy czym wymagane zakresy temperatur stają się coraz węższe. Scentralizowany system regulacji i monitorowania daje korzyści wynikające ze zdalnego monitorowania i zmiany parametrów z jednego miejsca, przy zachowaniu rygorystycznej kontroli temperatury procesu.

Instalacja przetwarzania parafiny ogrzewana elektrycznie z informacją zwrotną o stanie pracy

Mateusz Hoppe

Strona: 42

Słowa kluczowe: grzejnictwo przemysłowe
Instalacja ogrzewania elektrycznego, w której zastosowano nowatorskie rozwiązanie oparte na układzie przekaźnikowym, pozwala użytkownikowi uzyskać informację zwrotną o stanie pracy każdego obwodu grzewczego z wykorzystaniem dla układu nadrzędnego DCS.

Inwentaryzacja systemów grzewczych – wskazanie czy konieczność?

Mateusz Hoppe

Strona: 50

Słowa kluczowe: grzejnictwo przemysłowe
W biznesie czasem bywa tak, że dużo czasu przeznacza się na wybór i zakup najlepszego rozwiązania dla nowej inwestycji. Zakończona inwestycja nie zajmuje tak wiele uwagi, planuje się już kolejne. Umyka ważna kwestia: czy instalacja ciągle jeszcze pozostaje w dobrej kondycji?

Analiza systemów zapobiegających powstawaniu hydratów stosowanych w procesie wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce i na świecie

Bartłomiej Świerczyński

Strona: 74

W procesie wydobywania gazu bardzo istotne z punktu widzenia eksploatacyjnego jest utrzymywanie temperatury płynu złożowego na bezpiecznym poziomie. Nie jest to proces związany tylko i wyłącznie z lepkością medium i zużyciem energii potrzebnej na przetłoczenie w późniejszym etapie wydobywanej mieszaniny węglowodorów i wody złożowej, ale również, w zależności od składu chemicznego, ma on istotny wpływ na powstawanie hydratów. Problem ten już od wielu lat jest przedmiotem analiz i testów, podczas których bada się możliwości wykorzystania różnych rozwiązań. Metody, o jakich będzie mowa, mają dwojakie zastosowanie. Jedne używane są prewencyjnie, inne, tzw. naprawcze, stosowane są w momencie powstania zatorów w rurociągach wydobywczych i znaczącego spadku stopnia wydobycia (przesyłu) przez odkładanie się hydratów na wewnętrznej stronie rur wydobywczych.

Ogrzewanie wielkogabarytowych zaworów i zasuw w przemyśle hutniczym, gazowniczym, metalurgicznym i innym z wykorzystaniem elastycznych pokrowców termoizolacyjno-grzewczych

Edward Pęcak

Strona: 48

W przemyśle hutniczym, metalurgicznym, gazowniczym, elektrociepłowniczym, koksowniczym, chemicznym itp. media do procesu i z procesu technologicznego przesyłane są ciągami rurowymi o dużych średnicach, np. 300, 400, 600, 800 lub 1000 mm. Przepływ mediów gazowych i wody przemysłowej w rurociągach tych jest regulowany zaworami i zasuwami o bardzo dużych wymiarach gabarytowych. W celu zapewnienia ciągłości przepływu medium oraz utrzymania jego temperatury technologicznej zawory te wraz z częścią rurociągów należy ogrzewać. Ze względu na rozmiary i kształt zaworów projektowanie systemu grzewczego

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex