Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: metan


Niebezpieczne substancje w stanie gazowym. Metan

Paweł Wąsowicz

Strona: 41
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: detekcja detektor gazu gazy metan

VIII Międzynarodowe Sympozjum „Zapobieganie i Zwalczanie Wybuchów Przemysłowych”

Kazimierz Lebecki

Strona: 34
Dział: Strefy Ex

W dniach 5–10 września 2010 roku odbyło się w japońskiej Jokohamie VIII Międzynarodowe Sympozjum Zwalczania Wybuchów Przemysłowych – w wersji anglojęzycznej pełna nazwa brzmi: International Symposium on Hazard, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions (w skrócie ISHPMIE).

System zarządzania flotą detektorów przenośnych w przedsiębiorstwach (kopalniach)

Konrad Ciebień

Strona: 54

Z doświadczeń najbardziej zaawansowanych technologicznie firm światowych wynika, że użytkownikom detektorów pracujących w strefach zagrożonych należy dostarczyć wiedzy, technologii oraz wszelkich środków umożliwiających kontrolę nad każdym ryzykiem w ich działalności. Potrzebne są narzędzia, które umożliwiają przewidywanie pewnych zdarzeń i podejmowanie działań wyprzedzających. Daje to możliwość dokonywania potrzebnych zmian, niezbędnej poprawy sytuacji i docelowo ratowania życia.

Systemy bezpieczeństwa w zakładzie produkującym LNG z metanu wydzielanego w trakcie eksploatacji górniczej kopalni KWK Krupiński w Suszcu

Marek Zwolański, Grzegorz Kulczykowski

Strona: 50
Dział: Strefy Ex

Spółka LNG-Silesia w 2012 roku uruchomiła – w oparciu o nowatorską technologię opracowaną w USA – instalację produkcji skroplonego gazu (LNG) z metanu ujmowanego z odmetanowania kopalń. Ten jedyny na świecie działający w skali przemysłowej zakład oczyszczania i skraplania gazu znajduje się w Suszcu bezpośrednio przy kopalni KWK Krupiński należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., która to kopalnia jest dostawcą surowca (fot.1). Biuro projektowe BIPRORAF wchodzące obecnie w skład Grupy Technologicznej ASE wykonało wielobranżowe projekty wykonawcze.

Analiza systemów zapobiegających powstawaniu hydratów stosowanych w procesie wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce i na świecie

Bartłomiej Świerczyński

Strona: 74

W procesie wydobywania gazu bardzo istotne z punktu widzenia eksploatacyjnego jest utrzymywanie temperatury płynu złożowego na bezpiecznym poziomie. Nie jest to proces związany tylko i wyłącznie z lepkością medium i zużyciem energii potrzebnej na przetłoczenie w późniejszym etapie wydobywanej mieszaniny węglowodorów i wody złożowej, ale również, w zależności od składu chemicznego, ma on istotny wpływ na powstawanie hydratów. Problem ten już od wielu lat jest przedmiotem analiz i testów, podczas których bada się możliwości wykorzystania różnych rozwiązań. Metody, o jakich będzie mowa, mają dwojakie zastosowanie. Jedne używane są prewencyjnie, inne, tzw. naprawcze, stosowane są w momencie powstania zatorów w rurociągach wydobywczych i znaczącego spadku stopnia wydobycia (przesyłu) przez odkładanie się hydratów na wewnętrznej stronie rur wydobywczych.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex