Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: odwierty


Urządzenie linowe – zaawansowane urządzenie do wykonywania czynności pomiarowych i regulacyjnych w odwiertach naftowych i gazowych

Sandra Wassink

Strona: 26
Dział: Strefy Ex

W przemyśle naftowym i gazowym określenie „urządzenie linowe” zwykle odnosi się do technologii okablowania wykorzystywanej przez operatorów odwiertów ropy i gazu, która ma na celu umożliwianie zapuszczania urządzeń, w tym urządzeń pomiarowych, w głąb odwiertu w celu wykonania jakichś czynności lub oceny złoża. Może również służyć za odciąg.

Analiza systemów zapobiegających powstawaniu hydratów stosowanych w procesie wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce i na świecie

Bartłomiej Świerczyński

Strona: 74

W procesie wydobywania gazu bardzo istotne z punktu widzenia eksploatacyjnego jest utrzymywanie temperatury płynu złożowego na bezpiecznym poziomie. Nie jest to proces związany tylko i wyłącznie z lepkością medium i zużyciem energii potrzebnej na przetłoczenie w późniejszym etapie wydobywanej mieszaniny węglowodorów i wody złożowej, ale również, w zależności od składu chemicznego, ma on istotny wpływ na powstawanie hydratów. Problem ten już od wielu lat jest przedmiotem analiz i testów, podczas których bada się możliwości wykorzystania różnych rozwiązań. Metody, o jakich będzie mowa, mają dwojakie zastosowanie. Jedne używane są prewencyjnie, inne, tzw. naprawcze, stosowane są w momencie powstania zatorów w rurociągach wydobywczych i znaczącego spadku stopnia wydobycia (przesyłu) przez odkładanie się hydratów na wewnętrznej stronie rur wydobywczych.

Kontenerowa jednostka sterująca w wykonaniu przeciwwybuchowym dla urządzenia do zapuszczania przewodu w odwiercie

Sandra Wassink

Strona: 34
Dział: Strefy Ex

Podczas eksploatacji zarówno istniejących, jak i nowych złóż ropy i gazu stosuje się bezpieczne i zaawansowane technologie oraz specjalistyczne systemy i urządzenia. Zapuszczanie przewodu pod ciśnieniem (ang. snubbing) to metoda polegająca na zapuszczaniu narzędzi i rur do odwiertów pod ciśnieniem oraz wyciąganiu ich. Jest to metoda wymagająca użycia ciężkiego sprzętu w postaci hydraulicznego urządzenia rekonstrukcyjnego (ang. Hydraulic WorkOver Rig – HWO), stosowana w odwiertach naftowych i gazowych. Pracę urządzenia kontroluje niezawodny system sterowania, dzięki czemu jest ona wykonywana w sposób bezpieczny mimo obecności ciśnienia w otworze wiertniczym. Tego typu urządzenia choć są niewielkie, to jednak bardzo wydajne, ponadto pozwalają na szerokie możliwości wykorzystania. To właśnie dzięki tym cechom zostały wybrane do tego rodzaju zastosowań. Jednym z głównych dostawców technologii jest firma BALANCE POINT CONTROL BV.

Wydobycie oleju i gazu łupkowego. Szczelinowanie

Thorsten Arnhold

Strona: 46
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: gazy odwierty szczelinowanie
Szczelinowanie można uznać za szczególny rodzaj wydobycia łatwopalnych węglowodorów. Ochrona przeciwwybuchowa jest wymagana podczas produkcji, transportu i przetwarzania surowców – taka sama zasada dotyczy eksploatacji złóż konwencjonalnych. Jednak ze względu na małą wydajność złóż łupku konieczne jest wykonywanie większej ilości odwiertów, to zaś prowadzi do zwiększenia ilości niezbędnego sprzętu. Poza tym przechowywanie i oczyszczanie wykorzystanego płynu szczelinującego stanowi zagrożenie wybuchem ze względu na obecność węglowodorów. Jeżeli wierzyć większości badań nad złożami niekonwencjonalnymi oraz podanym w nich informacjom na temat przewidywanej wielkości złóż, można założyć, że ochrona przeciwwybuchowa w sektorze wydobycia ropy i gazu ma przed sobą szerokie perspektywy.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex