Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: projekt techniczny


Modernizacja urządzeń elektrycznych na liniach nawęglania zakładów energetycznych uwzględniająca wymogi dyrektyw ATEX

Piotr Szymański

Strona: 42
Dział: Strefy Ex

Realizacja przepisów zawartych w dyrektywach ATEX 94/9/ WE oraz 1999/92/WE nakłada na zakłady energetyczne wymóg przeprowadzenia modernizacji osprzętu elektrycznego znajdującego się na obiektach zakładu. Celem artykułu jest prezentacja procesu modernizacji urządzeń elektrycznych na liniach nawęglania elektrowni/elektrociepłowni w aspekcie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

System zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem wybuchu na instalacji nawęglania na obiegach młynowych w elektrociepłowni – projekt wykonawczy montażu urządzeń

Janusz Bułakowski

Strona: 26

Biproraf wspólnie z ASE podjął wyzwanie postawione przez jedną z dolnośląskich elektrociepłowni – obliczeń wytrzymałościowych układów obiegów młynowych oraz projektu wykonawczego montażu urządzeń zabezpieczeń przed wybuchem na tych obiegach. Przedsięwzięcie znacząco zwiększyło bezpieczeństwo na instalacji nawęglania

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex