Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Piotr Szymański


Silniki elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem pyłów w zakładach energetycznych

Piotr Szymański

Strona: 51
Dział: Strefy Ex

Silniki elektryczne są urządzeniami powszechnie stosowanymi w elektrowniach. Wśród urządzeń, w których stanowią istotny element wyposażenia, możemy wymienić przenośniki taśmowe na liniach nawęglania, próbopobieraki, młynki nożowe, rozdrabniacze, wentylatory, młyny kulowe, napędy suwnic, osprzęt wywrotnicy i wiele innych. Silniki te muszą pracować niekiedy w bardzo trudnych warunkach. Szczególnym miejscem pracy silnika elektrycznego jest strefa zagrożona wybuchem pyłów.

Modernizacja urządzeń elektrycznych na liniach nawęglania zakładów energetycznych uwzględniająca wymogi dyrektyw ATEX

Piotr Szymański

Strona: 42
Dział: Strefy Ex

Realizacja przepisów zawartych w dyrektywach ATEX 94/9/ WE oraz 1999/92/WE nakłada na zakłady energetyczne wymóg przeprowadzenia modernizacji osprzętu elektrycznego znajdującego się na obiektach zakładu. Celem artykułu jest prezentacja procesu modernizacji urządzeń elektrycznych na liniach nawęglania elektrowni/elektrociepłowni w aspekcie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Silniki elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym w EDF Polska Oddział Wybrzeże

Piotr Szymański

Strona: 20

Projekt modernizacyjny elektrociepłowni zakładał wymianę 52 silników niskiego i średniego napięcia do 200 kW na taśmociągach linii nawęglania.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex