Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: pomiary rozliczeniowe


Przepływomierze masowe Coriolisa firmy Micro Motion do pomiaru gazu

Karl Stappert

Strona: 50

Przepływomierze Coriolisa zyskały światową akceptację do pomiarów cieczy we wczesnych latach 80. i do tej pory zainstalowano ponad 400 000 przepływomierzy urządzeń tego typu. Nowsze konstrukcje przepływomierzy firmy Micro Motion charakteryzują się większą czułością dla małych natężeń przepływu i odpornością na zakłócenia; te dwa czynniki umożliwiają ich zastosowanie w aplikacjach obsługi mediów gazowych.

Wykonanie systemu pomiaroworozliczeniowego na zbiorniku oleju lekkiego w Elektrowni Pątnów II

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 60

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, która weszła w życie 31 marca 2009 roku, w artykule 32 zwalnia z podatku akcyzowego m.in. wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej – o ile spełnione są określone warunki podane zarówno w tej ustawie, jak i w wielu innych aktach prawnych. Skorzystanie z dobrodziejstw ustawy pozwala elektrowni obniżyć koszt produkcji energii. Przywilej korzystnego finansowo zwolnienia obwarowany jest jednak ostrymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania i pomiaru zużywanego paliwa.

Zalegalizowany system pomiarowo-rozliczeniowy Raptor na zbiorniku oleju napędowego

Mariusz Sypuła

Strona: 14

Podczas zadania inwestycyjnego opomiarowania zbiornika oleju napędowego istotnym czynnikiem była redukcja kosztów projektu oraz czasu potrzebnego na jego realizację. System Raptor redukuje ilość okablowania oraz tras kablowych, co znacząco wpływa na koszt materiałów i robocizny. Dzięki wcześniejszym doświadczeniom ASE procedura zatwierdzenia typu i legalizacji przebiegła szybko i sprawnie.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex